Övrigt

MOTION TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE ANGÅENDE ATT NAMNGE EN CENTRAL GATA ELLER PARK EFTER FADIME SAHINDAL (Lämnades in på kvinnodagen 8 mars)

Mordet på 26-åriga Fadime Sahindal den 21 januari 2002 var inte enbart ett fruktansvärt brott. Det var också ett brutalt bakslag mot unga kvinnors kamp och rätt att få leva och forma sina egna liv i frihet.

Fadimes modiga engagemang måste hedras.

Fadime Sahindal mördades av sin far för att hon tog makten över sitt eget liv. Detta mord aktualiserar den svåra situation som många unga kvinnor i Sverige lever i idag.

Kvinnorörelsen i olika länder har kommit olika långt i kampen för kvinnors frigörelse och lika rättigheter. I Sverige har kvinnorörelsen sedan i början av 1900-talet arbetat för alla kvinnors rätt till sin egen kropp och sexualitet och rätt att själv välja den som man vill dela sitt liv med.

Vi vet att Fadimes erfarenheter delas av många unga kvinnor. Unga kvinnor som har sökt hjälp men inte fått den hjälp de behöver.

Citat från Fadimes tal i riksdagen den 20 november 2001 " Hade samhället tagit sitt ansvar och hjälpt mina föräldrar att bli mer delaktiga i det svenska samhället så hade detta kanske kunnat undvikas. Det som har hänt mig är inget som man kan göra någonting åt men jag tror att det är viktigt att man lär sig någonting av det och gör någonting i framtiden, så att såna här fall inte upprepas".

Mordet på Fadime visar att kampen mot våld mot kvinnor och mot fördomar måste intensifieras. Ett samhälle fritt från våld är en demokratisk rättighet. Kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter.

Ett sätt att hedra Fadime Sahindal och hennes medsystrar är att namnge en gata eller en park efter henne. Syftet är i första hand att lyfta fram en modig kvinna som gjort avtryck i arbetet för kvinnors rättigheter. Parken vid Orphei Drängars plats heter idag Västra strandgatan och Fritids- och naturvårdsnämnden har föreslagit att parken får ett nytt namn. Varför inte Fadimes park?

Därför föreslår vi

Att fullmäktige ger namnberedningen i uppdrag att föreslå en central gata eller en park som kan få namn efter Fadime Sahindal.

 

Ilona Szatmari Waldau (v)

Jeanette Escanilla (v)

Uppsala 8 mars, 2007

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.