Övrigt

Protest mot avsked för fackligt aktiv

Connex, som driver trafiken i tunnelbanan i Stockholm, har avskedat fackförbundet Sekos klubbordförande Pelle Johansson.
Det är en fackklubbordförandes skyldighet att påtala brister i arbetsmiljö och säkerhet. Det är på intet sätt illojalt mot företaget, utan det fackliga arbetet är viktigt både för anställda, resenärer, och för att utveckla företagets verksamhet.
Vänsterpartiet vill stärka den grundlagsskyddade yttrandefriheten för dem som arbetar i privata företag. Särskilt viktigt är att stärka meddelarskyddet för anställda i offentligt finansierad verksamhet som bedrivs i privat regi, såsom Connex.
Vänsterpartiet vill också stärka anställningsskyddet, företag ska inte kunna angripa facklig verksamhet genom att köpa ut fackliga företrädare när det inte finns saklig grund för uppsägning.
Vänsterpartiet i Uppsala uppmanar Connex att dra tillbaka avskedet av Pelle Johansson, och visa respekt för den fackliga verksamheten.

Vänsterpartiet Uppsalas
medlemsmöte 4 oktober 2005

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.