Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala

Kommunfullmäktigelistan för Uppsala

Vänsterpartiet Uppsalas valberedning har arbetat klart ett förslag till kommunfullmäktigelistans första 20 namn. Den toppas av Ilona Szatmari-Waldau. Ett medlemsmöte i januari kommer att ta ställning till valberedningens förslag. Listan kommer också att fyllas på med fler namn utöver de tjugo första. Valberedningens förslag till lista vid valet till kommunfullmäktige september 2006 Plats nr Namn 1 Ilona Szatmari-Waldau 2 Monica Lindgren-Petersson 3 Liza Boethius 4 Huseyin Alpergin 5 Randi Graungaard 6 Pradip Datta 7 Ulla-Stina Claesson 8 Jesper Wiklund 9 Jeanette Escanilla 10 Kjell Haglund 11 Emma Wallrup 12 Sores Bladhede 13 Pernilla Grahn 14 Suleyman Anter 15 Aynur Beydogan...