Övrigt

Kommunfullmäktigelistan för Uppsala

Vänsterpartiet Uppsalas valberedning har arbetat klart ett förslag till kommunfullmäktigelistans första 20 namn. Den toppas av Ilona Szatmari-Waldau. Ett medlemsmöte i januari kommer att ta ställning till valberedningens förslag. Listan kommer också att fyllas på med fler namn utöver de tjugo första.
Valberedningens förslag till lista vid valet till kommunfullmäktige september 2006

Plats nr Namn
1 Ilona Szatmari-Waldau
2 Monica Lindgren-Petersson
3 Liza Boethius
4 Huseyin Alpergin
5 Randi Graungaard
6 Pradip Datta
7 Ulla-Stina Claesson
8 Jesper Wiklund
9 Jeanette Escanilla
10 Kjell Haglund
11 Emma Wallrup
12 Sores Bladhede
13 Pernilla Grahn
14 Suleyman Anter
15 Aynur Beydogan
16 Kabir Chowdery
17 Sonia Soria-Galvaro
18 Peter Eriksson
19 Helena Karlsson
20 Daniel Luna

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.