Övrigt

Eldigt firande 8 mars

Runt om i landet har en mängd aktiviteter ägt rum idag på den internationella kvinnodagen. På Stora torget i Uppsala kunde man höra tal och se en eldshow.
Klicka vidae nedan så kan du läsa underlaget till Ilona Szatmari Waldaus tal.
Idag är det den 8 mars, internationella kvinnodagen. Om den 8 mars är kvinnodagen är då alla de andra dagarna mansdagar? Vad är internationella kvinnodagen och varför genomför vi en manifestation den här dagen?

Den internationella kvinnodagen är inte en dag då män ska ge sina fruar frukost på sängen och en blombukett eller kanske till och med en present, tyvärr har vår kampdag i vissa kretsar blivit just en kvinnodag till skillnad från alla andra dagar, mansdagarna.
Internationella kvinnodagen är en kampdag, de övriga dagar är både kvinno- och mansdagar men den internationella kvinnodagen är dagen då vi tillsammans tar strid för kvinnors rättigheter.

Om fyra år är det 100 år sedan som den internationella kvinnodagen infördes i Europa. Det var de socialistiska kvinnorna som på den andra internationella socialistiska kvinnokonferensen 1910 efter förslag från Clara Zetkin beslutade sig för att inrätta en kvinnodag. ”En kvinnodag som i första hand tjänar till agitation för kvinnorösträtten. Den fordran må belysas ur socialistiska synpunkter och i sitt sammanhang med hela kvinnofrågan” slog man bl.a. fast.

Kvinnodagen den 8 mars blev sedan bl.a. startskottet för den ryska revolutionen. De ryska kvinnorna valde att på kvinnodagen den 8 mars att strejka för ”bröd och fred”. En strejk som spred sig och till slut fick tsaren att abdikera.

Det var lite historia runt kvinnodagen, en historia som visar varför kvinnodagen aldrig får reduceras till en ny mors dag. Vi firar inte någon kvinnodag. Vi har allmän rösträtt men det finns fortfarande mycket som vi kvinnor har anledning att kämpa för.

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik från 2004 gjorde män drygt 3 mordförsök samt dödade 1,4 kvinnor i veckan. Män misshandlade drygt 63 kvinnor per dag, nästan 6 kvinnor per dag råkade ut för grov kvinnofridskränkning och män överträdde besöksförbud 10 gånger om dagen. 49 kvinnor om dagen blev utsatta för olaga hot och män ofredade 42 kvinnor per dag. Dessutom våldtog män minst 7 kvinnor per dag, och utsatte minst 5,5 kvinnor för sexuellt tvång. 12 kvinnor om dagen ofredades sexuellt av män.

Detta är bara statistik över det våld mot kvinnor som anmäldes till polisen. Både Brottsförebyggande rådet och kvinnojourerna räknar med att bara var fjärde brott anmäls. Vi kan alltså räkna med att under denna timme som vi står här på torget våldtas minst en kvinna och tio kvinnor misshandlas.

Våldet mot kvinnor påverkar alla kvinnor. Mäns våld mot kvinnor påverkar alla kvinnors vardag. Oavsett om vi vill eller inte är vi rädda för att gå ensamma genom natten, vi oroar oss för övergrepp och sexuellt våld. Vi vågar inte lita på någon man och när vi gör det så händer det att vi blir besvikna.

För att kvinnor ska kunna försvara sig och få ett större självförtroende anser vänsterpartiet att femistiskt självförsvar ska erbjudas alla tjejer i gymnasieskolan. Feministiskt självförsvar handlar inte bara om att lära sig att försvara sig själp, det handlar om att öka medvenheten om mäns och killars sexualiserade våld mot kvinnor. Vetskapen om att man är värd att försvara, och att man kan göra det med våld om man måste, stärker självförtroendet.

Vänsterpartiet föreslog för ett par år sedan att alla tjejer vid kommunens gymnasieskolor ska erbjudas kurser i feministiskt självförsvar. Tyvärr fick vi inte de andra partierna med på alla skolor skulle ha kurser. Den enda skola som införde ämnet feministiskt självförsvar som en valbar kurs var Lundellska skolan. Det har nu gått två år sedan vi sist försökte få Uppsala kommun att erbjuda feministiskt självförsvar och det är dags att göra det igen. Den här gången ger vi inte upp förrän vi har fått majoritet för vårt förslag.

Jag gick igenom vilka kurser som skolorna erbjuder i hopp om att hitta någon skola som på eget initiativ inför feministiskt självförsvar. Tyvärr hittade jag inga fler kurser än Lundellska. Däremot hittade jag andra intressanta kurser. På Bolandskolan kan man istället välja Bodyshaping. En kurs som i först hand riktar sig till tjejer som vill träna upp sin kropp, bränna kalorier och komma i form. Bolandsskolan har ingen kurs till killar som vill träna upp sin kropp och bränna kalorier. De är hänvisade till kursen styrka och kondition med träning i gym med maskiner och fria vikter.

Jag förstår att skolan vill ha en kurs där tjejerna slipper träna med killarna men varför inte ha samma kurs för tjejer och killar men i olika grupper.

Skolorna har ett stort ansvar för att bryta könsmönster och könsstrukturer. På gymnasiet kan man jobba med attityder och feministiskt självförsvar men ska vi nå verklig framgång måste vi börja redan i förskolan, det är som små vi formas.

Jag ska ge ett levande exempel på hur olika vi behandlar de små barnen. En väninna var nyligen i fjällen. Där lade hon märke till skidskolorna och hur olika barnen behandlades av skidskolelärarna. När en pojke ramlade sa läraren bara upp igen, när en flicka ramlade var läraren direkt framme och ojade sig och frågade hur det gick och om hon gjorde illa sig. När en pojke kom på efterkälken ropade läraren kom igen, när en flicka kom på efterkälken fick hon liten knuff eller draghjälp för att komma ikapp.
Jag undrar, är det konstigt att pojkar generellt är mer framåt än flickor? Är det konstigt att pojkar oftast är lite modigare? Lägg också märke till att pojkarna fick en kort uppmaning att resa sig medan flickorna bjöds in till samtal om upplevelserna av fallet. Är det konstigt att flickor generellt pratar mer om känslor och upplevelser?

Nej, det är inte konstigt att flickor och pojkar hamnar i olika roller när vi redan i förskoleåldern föser in dem i olika fack. Vi ger inte barnen en chans. Därför är det så viktigt att alla förskolor arbetar med genusperspektivet och hur flickor och pojkar bemöts.
Lyckas vi med jämställdhetsarbetet i förskolan behöver vi förhoppningsvis inget feministiskt självförsvar, då behöver inte längre kvinnor lära sig att slå tillbaks.
Då kan vi kanske fira den internationella kvinnodagen som ett minne av den tid då män som grupp var överordnade kvinnor som grupp, då tio kvinnor misshandlades per timme i Sverige och då vi kvinnor tvingades kämpa för vår rätt att slippa vara rädda.

Som en avslutning skulle jag vilja en uppmaning till alla kvinnor; vi är värda att försvara, vi har rätt att slå tillbaka.

Ilona Szatmari Waldau

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.