Övrigt

USA UT UR IRAK i Uppsala!

I ett soligt och vårvarmt Uppsala tågade 150 personer på lördagseftermiddagen den 18 mars genom centrala delar av staden. Demonstrationen och det efterföljande mötet på Stora Torget hade anordnats av Uppsala Fredskoalition med anledning av att det den 20 mars är 3 år sedan USA invaderade Irak. Deltagarna, utrustade med banderoller och ropande slagord väckte stort intresse och spontana reaktioner med positiva tillrop hos lördagsshoppande människor.
På Stora Torget bjöds de då ungefär 175 mötesdeltagarna på tre uppskattade tal samt ett fartfyllt rappinslag och antog därefter ett uttalande. Konferenciern Jeanette Escanilla (Vänsterpartiet) inledde med att uttala Fredskoalitionens uppskattning för att så många människor hade slutit upp för att visa sin solidaritet med det irakiska folkets i dess motståndskamp.

Först ut bland talarna var Britta Ring, (Vänsterpartiet), som tog upp det omfattande militära samarbetet mellan Sverige och USA. Genom detta samarbete och krigsmaterielexporten legitimerar Sverige USA:s övergrepp. Enligt svensk lag är det förbjudet att exportera vapen till krigförande länder. Med hänvisning till den f.d. kabinettsekreteraren Sverker Åströms svidande uppgörelse med den svenska regeringens inkonsekventa agerande i frågan och dess uteblivna kritik och fördömande av ockupationen framförde hon kravet att Sverige omedelbart skall upphöra med sitt militära stöd till USA.

Därpå följde ett träffsäkert sånginslag till reggaerytmer av rapparen ’Andread Storsien’ som byggde på temat ’Ockuperad mot ockupant’, vilket gjorde att temperaturen bland åhörarna steg åtskilliga grader. (Musiken finns här http://www.betraktaren.com/svenska_akademien/default.asp?sida=media&undersida=1
och text här http://www.storsien.tk/)

Gunnar Nordin inledde sitt tal med att fördöma Israels stormning av det palestinska fängelset i Jeriko den 14 mars då israelisk militär kidnappade PLFP-ledaren Ahmed Saadat och flera andra palestinier. Därefter övergick Nordin till att prata om de argument som USA hade använt sig av för att försöka vinna det internationella samfundets och FN:s stöd för invasion av Irak. Idag vet vi att kriget baserades på lögner och konsekvenserna har blivit fruktansvärda för den irakiska befolkningen. Han menade också att USA anstränger sig för att slå in kilar mellan olika grupper i Irak, men att utvecklingen visar att irakierna istället blir alltmer enade i sitt motstånd mot ockupanterna. Historien visar klart att man inte kan införa demokrati i ett land genom ockupation och USA:s agerande under de senaste hundra åren har i stället gång på gång resulterat i att högerdiktaturer installerats. Talet avslutades med en uppmaning att stödja det irakiska folket i deras motståndskamp mot ockupanterna.

Ungdomens aktiva deltagande i manifestationen bekräftades även från talarstolen genom Helena Baleiros (Ung Vänster) tal. Hon nämnde att det irakiska folket istället för utlovad demokrati har utsatts för kryssningsmissiler mot sjukhus, terrorbombning av marknadsplatser, fosforbomber mot civila och andra övergrepp. Slutligen uttalade hon kravet att USA omedelbart och villkorslöst lämnar Irak så att det irakiska folket självt kan utforma sin framtid.

Mötet, som var en manifestation för att uttrycka Fredskoalitionens fördömande av militära övergrepp i världen antog dessutom följande resolution:

Vi kräver att den svenska regeringen kraftfullt fördömer Israels agerande och att PLFP-ledaren Ahmed Saadat och hans kamrater frisläpps. Om Israel vägrar att efterkomma internationella lagar och överenskommelser så måste Sverige agera för att diplomatiska och ekonomiska sanktioner införs mot landet.

Per-Olov Lennartsson 18/3 2006
Vänsterpartiet Uppsala

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.