Övrigt

Vänsterpartister, sympatisörer, förbipasserande uppsalabor!

I år är det valår. En stor del av uppsalaborna har ännu inte bestämt vilket parti de ska rösta på. Fler och fler väljer att rösta olika i kommunalvalet, landstingsvalet och riksdagsvalet.
Trots att opinionsundersökningar hävdar att vänsterpartiet gått bakåt i såväl riksdagen som Uppsala kommun har vi ingen anledning att kasta in handduken. Vänsterpolitik är bra politik och jag är övertygad om att fler uppsalabor kommer att hålla med om det. Men för att vi ska klara av att föra ut vårt budskap till alla uppsalabor och för att vi tydligt ska kunna visa på att det är stor skillnad på vänsterpolitik och högerpolitik måste vi alla hjälpas åt. Politiker, medlemmar, sympatisörer och väljare som har bestämt sig. Vi har alla en viktig roll att fylla i den kommande valrörelsen.

Vänsterpartiet är ett tydligt alternativ i Uppsalapolitiken. Vi är det enda parti som konsekvent säger nej till konkurrensutsättning av vård och omsorg. Just nu pågår en gigantisk utförsäljning av våra gamla. All äldreomsorg och äldrevård lämnas ut till vinstdrivande kapitalistiska företag under förvändning att de har en bättre vård. Det verkar bara vara vänsterpartiet som har tilltro till kommunens medarbetare och deras kompetens. Jag och vänsterpartiet säger: sälj inte ut våra gamla.

Vänsterpartiet värnar den offentliga sektorn och den generella välfärden. Alldeles för många anställda i Uppsala kommun har deltidstjänster och alldeles för många yrken med låga löner. Det är huvudsakligen inom de kvinnodominerade yrkena som lönerna är låga och deltidstjänsterna och timanställningarna många. För oss har det varit självklart att kräva heltidstjänster och vi har också fått gehör. men utvecklingen går alldeles för långsamt. Jag och vänsterpartiet säger därför: anställ fler i offentlig sektor, heltidsjobb ska vara en rättighet. Det är inte bara en fråga om fler i jobb, det är också en kvinnofråga.

Förr var omsorgen om barnen en kvinnofråga, det var kvinnorna som behövde daghem för att kunna komma ut på arbetsmarknaden. För konservativa krafter är barnen fortfarande en kvinnofråga, förslaget om vårdnadsbidrag och den speciella uppsalakonstruktionen familjenätverk är exempel på detta. Vänsterpartiet säger nej till vårdnadsbidrag och familjenätverk, vi vill satsa på en bra förskola för alla barn. Vi har minskat barngrupperna i förskolan men vi tror att vi behöver minska dem ännu mer för att barnen ska få den uppmärksamhet och trygghet som de behöver. Det behövs mer personal i både förskola, skola och på fritidshemmen.
Så därför säger jag och vänsterpartiet: satsa på förskolan och skolan.

Skolan och förskolans kvalitet är viktig för hur våra barn mår men barn och ungdomar behöver också en rik fritid. Satsningar på kultur, fritid och idrott är satsningar som lönar sig, både ekonomiskt och mänskligt. Jag har en stor tro på Uppsalas möjlighet att utveckla och bygga ut satsningar på barns och ungdomars fritid men det är viktigt att alla ska ha råd att delta, idag är avgifterna ofta för höga. Bl.a. innebär kommunala musikskolans höga avgifter att många barn inte har möjlighet att delta. Jag och vänsterpartiet säger kultur- och fritidsverksamhet med inga eller låga avgifter är förebyggande arbete som behövs i Uppsala.

Det byggs som aldrig förr i Uppsala, ändå är bostadsbristen fortfarande stor. Enbart förra året byggdes det över 1 800 bostäder. 550 av dem var hyresrätter. Även i år fortsätter byggandet i samma takt. Vänsterpartiet har tillsammans med andra partier beslutat att andelen hyreslägenheter i kommunen ska öka och att alla större byggprojekt ska innehålla minst 30 procent hyresrätter men vi måste fortsätta kräva fler hyresrätter, hyresrätter som man har råd att bo i. Jag och vänsterpartiet säger därför: bygg ännu fler hyreslägenheter i Uppsala.

Kamrater, vänsterpartiet är en viktig kraft i svensk politik och en viktig kraft i Uppsala. Tillsammans ska vi stoppa högern försök att montera ned den välfärd som vi byggt upp.

Leve vänsterpartiet, leve 1 maj.
Ilona Szatmari Waldau

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.