Övrigt

Vänsterpartiet stödjer HBT-personer

HBT är ett samlingsbegrepp för homo-, bisexuella och transpersoner. Med hbt-kompetens menas kunskap och förståelse för homo-, bisexuellas och transpersoners särskilda livsvillkor. Konkret kan det handla om faktakunskaper, värderingsdiskussioner och studiebesök.

För vänsterpartiet är det självklart att alla människors kärlek skall respekteras oavsett vem man väljer att älska. Mångfald är ett viktigt begrepp för oss, liksom respekt för varje människas identitet, sexuella läggning och könstillhörighet. Vi vill se ett samhälle där ingen ställs utanför eller diskrimineras. Kärleken är en viktig drivkraft både för oss människor i våra relationer och för samhällets utveckling. Därför skall kärlek och sexualitet mellan människor av samma kön värderas lika mycket som kärlek och sexualitet mellan människor av olika kön.

Därför har Vänsterpartiet åter motionerat om åtgärder i kommuenn och särskilt inom skolans område, hela motionen kan du ladda ned här nedan.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.