Övrigt

”För ett Uppsala där alla barn och ungdomar får likvärdiga möjligheter att växa”

Idag har majoriteten från Uppsala kommun och Uppsala läns Landstinget, i länsbarnombudsmannens lokaler, presenterat några viktiga satsningar kring barn och ungdomar, som kommer att genomföras om s, v och mp får fortsatt förtroende efter 17 september. (Se bifogad fil)

Länsbarnsombudsman Gun Johansson berättade om vikten av att vi får ett samlat tak, ett ”Barnahus” där barnen är i centrum och inte behöver ta mer skada.
– Min uppgift är att arbeta för att barnkonventionen fullföljs och används som ett verktyg i alla sammanhang och beslut som rör barn, vara en remissinstans och även öka kunskapen hos förtroendevalda och tjänstemän, säger Gun Johansson.
 
Frågor kring Barn och ungdomar är ett viktigt samverkansområde mellan kommunen och landstinget. Ett konkret exempel på samverkan är ”Barnahus”, som nu är på väg att starta i Uppsala. Detta är resultatet av ett samarbete mellan bland andra polisen, landstinget och länets kommuner.
 
S, v och mp i Uppsala kommun och Uppsala Läns Landsting satsar mer för

                     ”Ett Uppsala för alla barn och ungdomar”.
 
 
Närvarande                                                                                                                 Uppsala 12 september 2006
Länsbarnsombudsman Gun Johansson
Stavros Giangozoglu (s)                 Niklas Malmberg (mp)            Ilona Szatmari Waldau (v)
Börje Wennberg (s)                       Johan Edstav (mp)                  Sören Bergqvist (v)
                 

 
Vid frågor
 
Jeanette Escanilla                                                           
Politisk sekreterare, Uppsala Kommun (v)                  
018 – 727 13 39                                                             
0761-019990

                                                              
 Ove Heimfors

politisk sekreterare, Uppsala läns Landstinget
018-6116022
[email protected]

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.