Övrigt

Förstärk äldreomsorgen med mer personal!

I UNT 9/9 skriver Anders Frigell och Kjell Henning om bristerna i Uppsalas
äldreomsorg. Som arbetande inom den kommunala hemtjänsten är det, tyvärr,
väldigt lätt att känna igen sig i den bild som målas upp.

Att det ser ut som det gör är ingen slump. Sedan början av 90-talet har det
förts en politik, som syftat till att minska de offentliga utgifterna vilket
fått de konsekvenser vi idag upplever ibland annat hemtjänsten. Allt för
många är de larmrapporter som kommer om missförhållanden, som har sin grund
i personalbrist.
Det är med detta som bakgrund man ska se Vänsterpartiets krav på 200.000 nya
jobb i den offentliga sektorn. Det är inte i första hand ett sätt att minska
arbetslösheten, utan ett sätt att fylla de behov som uppstått sedan 330.000
personer sparkats sedan början av 90-talet.
Men vi vill inte bara anställa fler, utan även lägga om den ekonomiska
politiken så att det åter ska bli tillåtet att istället expandera den
offentliga sektorn. Vi behöver inte mer av nyliberal nedskärningspolitik,
vilket är vad borgaralliansen har att erbjuda. Vi behöver något helt annat.
Därför är en röst på Vänsterpartiet en röst på mer personal i den offentliga
sektorn och ordentliga satsningar på den generella välfärden.

Anders Eriksson
Vårdbiträde och styrelseledamot i Vänsterpartiet i Uppsala

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.