Övrigt

Mer kultur för unga

– Viktigaste frågan för vänsterpartiet är att göra kulturen tillgänglig för alla oavsett inkomst. Kulturen måste också utformas på kulturutövarnas och -konsumenternas villkor. Fler replokaler för unga rock- och popband är till exempel något som behövs i Uppsala, säger vänsterpartiets kommunalråd Ilona Szatmari Waldau.

Vänsterpartiet i Uppsala kräver bl.a.:

    – Utöka och bredda Musikskolans verksamhet
    – Tillgång till kulturskolor i alla stadsdelar
    – Fler lokaler till musiker, teaterensembler och konstutövare
– Kulturen skall komma till medborgarna, stöd till kulturinstitutionerna för uppsökande verksamhet.
– Sänkta avgifter i musikskolan
– Gratis kulturskola i samarbete med skolan
– Fortsatt  gratis inträde på stadens teatrar för barn och ungdomar
– Gratis museer för alla åldrar
– Det ekonomiska biståndet till stadens studieförbund skall öka
– Billigare kollektivtrafik
– utökat stöd till föreningsverksamhet

På riksnivå vill Vänsterpartiet bland annat utöka stödet till barnkulturen, skriva in lag om skolbibliotek i skollagen och att kulturskola skrivs in i skollagen och görs avgiftsfri.

– Avgifterna gör att barn som lever i ekonomiskt utsatt situation får minskad möjlighet att delta när avgifter tas ut för kulturverksamhet. Vi måste sträva mot en avgiftsfri kulturskola/musikskola i Uppsala och jag hoppas att regeringen beslutar att en avgiftsfri kulturskola skrivs in i skollagen, säger Ilona Szatmari Waldau (v).

För information om vänsterpartiets kulturpolitik se bilagan.

Ytterligare information: Ilona Szatmari Waldau 727 1338
 


Mer om vänsterpartiets kulturpolitik
Kultur av alla och för alla!

Kultur har ett egenvärde men fyller också en viktig funktion både när vi skall förstå oss själva och när vi ska närma oss andra – levande kultur är en nödvändig beståndsdel i varje demokratiskt och mångkulturellt samhälle.

Uppsala är idag en kulturstad av rang men avgifter, funktionshinder, språkbarriärer och geografisk otillgänglighet fortsätter att utgöra hinder för många Uppsalabors deltagande i och konsumtion av kulturaktiviteter.

Vänsterpartiet vill därför fortsätta att jobba för att alla skolelever ska ha möjlighet att besöka minst en teater- eller dansföreställning per läsår. Musikskolans verksamhet behöver utökas och breddas. Vi vill att kulturskolor med dans, musik, bild och sång skall finnas för barn och unga i alla stadsdelar. Vi vill öppna skolorna på kvällar och helger för mötesverksamhet och kulturaktiviteter. 

Vänsterpartiet arbetar för fria måleriväggarna och för att bygga ut replokaler och mötesplatser för unga musiker. Det behövs fler lokaler för musiker såväl som för konstutövare och teaterensembler i Uppsala.

Vänsterpartiet anser också att alla som har långt till biblioteket skall ha tillgång till en bokbuss. Med ökat ekonomiskt stöd kan de kulturinstitutioner som utgör navet i Uppsalas kulturpolitik möta kommuninvånarna där de finns i köpcentra, i skolor, på arbetsplatser och i bygdegårdar. Med uppsökande verksamhet på omvårdnadsboenden, kultur på lätt svenska och på modersmål samt kulturverksamhet anpassad för synskadade, hörselskadade och rullstolsbundna får ytterligare fler del av kulturlivet.

Vänsterpartiet vill sänka avgifterna till den kommunala musikskolan och fortsätta med avgiftsfria besök på stadens teatrar för barn och ungdom. Besök på museer skall vara gratis för alla.

Vänsterpartiet vill ge ökat ekonomiskt stöd till studieförbunden så att deltagaravgiften i studiecirklar kan minskas.

Avgifterna i kollektivtrafiken vara så låga att alla har råd att åka buss och tåg till kultur- och fritids arrangemang.

Kultur är inte bara en rättighet – det är en nödvändighet! Den angår oss alla.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.