Övrigt

Tårtkalas på Forumtorget

Under torsdagen kunde förbipasserande Uppsalbor och besökare smaka på en specialdesignad tårta. Vänsterpartiet i Uppsala uppmärksammade rapporten som Vnsterpartiet släppte med tårtkalas på Forumtorget. Hela rapporten kan du ladda ned här nedan och missade du vårt lite kortare flygblad, så finns även den här.

10arfeminism100arkvinnokamp.pdf

feministflyer.pdf

10 år som feministiskt parti
har satt sina spår….

Vänsterpartiets beslut att skriva in feminismen i partiprogrammet år 1996 rörde om på den politiska kartan. Det provocerade och utmanade de övriga politiska partierna som tvingades ta ställning till makt och kön.
Vi kan nu efter 10 år konstatera att Vänsterpartiets feministiska arbete har gett resultat.

•    Vänsterpartiet har fått igenom kravet på en nationell handlingsplan för jämställda löner.

•    Vänsterpartiet har fått igenom försök med arbetstidsförkortning.

•    Vänsterpartiets kamp kommer att resultera i en lagändring så att heltid blir en rättighet och deltid en möjlighet.

•    Vänsterpartiet har fått igenom kravet på en jämställdhetsbilaga till statsbudgeten.

•    Vänsterpartiet har skapat ett ekonomiskt utrymme för att höja kvinnors löner i kommuner och landsting.

•    Vänsterpartiet har medverkat till Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster och att polisen har fått särskilda resurser för kampen mot människohandel för sexuella ändamål (trafficking).

•    Vänsterpartiet har medverkat till en skärpning av sexualbrottslagstiftningen, fler brott rubriceras nu som våldtäkt, och barnen har fått förstärkt skydd.

•    Vänsterpartiet har fått igenom en höjning av underhållsstödet.

•    Tack vare Vänsterpartiet har tolkningen av Genève-konventionen vidgats så att förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning nu erkänns som politisk förföljelse i svensk utlänningslagstiftning.

•    Vänsterpartiet har drivit igenom att den som utsatts för människohandel för sexuella ändamål (trafficking) ska kunna få permanent uppehållstillstånd.

•    Vänsterpartiet har lyckats få igenom förändringar av den s k 2-årsregeln – den regel som har inneburit att utländska kvinnor som misshandlats av sin man under den tvååriga prövotiden för permanent uppehålls-tillstånd, blivit utvisade från Sverige om de brutit upp från förhållandet.

•    Vänsterpartiet har arbetat fram kraftigt höjda anslag till kvinnoorganisationerna.

•    Vänsterpartiet har fått gehör för en ökad satsning på kvinnojourerna och drivit igenom ombildandet av Rikskvinnocentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala, till ett nationellt kunskapscentrum kring mäns våld mot kvinnor.

•    Vänsterpartiet fick igenom kravet på att Socialstyrelsen skulle granska hälso- och sjukvården samt socialtjänsten ur ett genusperspektiv. Rapporterna finns för fortsatt arbete.

Detta är några av de 75 feministiska framgångar för Vänsterpartiet i riksdagen 1998 – 2006, som redovisas i rapporten;

Hundra år av kvinnokamp.
Tio år som feministiskt parti.
Kampen går nu vidare….

•    Höj kvinnors löner. Kvinnornas lägre löner är orättvisa och slår hårt med lägre sjukpenning, lägre föräldrapenning, lägre a-kassa och inte minst lägre ålderspension.

•    Genomför och garantera rätten till heltid för alla. Det är nästan bara kvinnor som arbetar deltid idag.

•    En rejäl arbetstidsförkortning med sikte på en lagstadgad arbetsdag på 6-timmar med bibehållen lön. Vi vill börja med några av de tyngsta yrkena, som undersköterskor och vårdbiträden.

•    Föräldraförsäkringen vill vi dela lika mellan föräldrarna. Det skulle öka männens andel av ansvaret för barn och hemarbete och ge kvinnor större frihet och starkare ställning i arbetslivet.

•    Rätt till jämställd vård. Idag bemöts och behandlas kvinnors och mäns hälsoproblem olika. Kvinnor uppvisar också fler tecken på ohälsa än männen.

•    Stoppa mäns våld mot kvinnor.

•    Förbud mot könsdiskriminerande reklam.

•    Feministiskt självförsvar i skolorna.

•    Mm, mm, mm

Hjälp oss i kampen – Stöd Vänsterpartiet!
Ett feministiskt parti!

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.