Övrigt

Överta Rondellen i kommunal regi

När kontraktet med Attendo Care går ut den 31 januari 2007 ska driften av korttidsplatserna vid det kritiserade boendet Rondellen övergå i kommunal regi. Det kommer vänsterpartiets ledamot Pradip Datta att kräva vid morgondagens extra sammanträde.
– Eftersom det kommer att ta lite tid att lägga ett uppdrag till produktionsnämnden tror jag tyvärr inte att det är möjligt att bryta kontraktet med Attendo Care redan idag, även om det är det jag helst skulle vilja föreslå. Vi måste visa våra äldre att vi tar deras välfärd på allvar inom kommunen, säger Pradip Datta (v).

Den utredning som äldrekontoret gjort visar att kommunen skulle kunna bryta kontraktet med hänvisning till boendets brister.

Vänsterpartiets kommunalråd, Ilona Szatmari Waldau, menar att detta visar på bristerna i Uppsala kommuns styrmodell. Vänsterpartiet anser att Uppsalas organisation som innebär att kommunen förhandlar med sig själv och köper och säljer tjänster internt innebär byråkratiskt merarbete.

– Det riktiga vore att bryta kontraktet direkt men eftersom äldrenämnden inte utför någon vård själv kan nämnden inte överta driften. Uppsalas organisation måste ändras så att varje ansvarig nämnd också ansvarar för drift och utförande. Det skulle minska byråkratin och skynda på processerna, säger Ilona Szatmari Waldau (v).

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.