Övrigt

Mera ljus, mindre kränkningar, rätt att yttra sig, kommunens slantar och barn

Vänsterpartisterna i Uppsalas kommunfullmäktige håller ångan uppe. Goda förslag och frågor om olika sakfrågor lämnas för behandling. Har hittar du den senaste skörden. Dokumenten är också bifogade i som pdf-filer, så att du kan läsa hela handlingen.

Frågor till ansvarigt kommunalråd

Iloana Szatmari Waldau ställer frågor till ansvarigt kommunalråd om konsekvenserna av den borgerliga statsbudgeten. I budgeten har man dragit bort statliga anslag för arbetslöshetsåtgärder med mera, vilket kan leda till att trycket på kommunen ökar för socialbidrag bland annat.


ip_statsbudgeten_kommun.pdf


Motion om belysningsplan

Vänsterpartisterna föreslår att man upprättar en belysningsplan för hela Uppsala kommun.
Det skulle ge överblick för var man behöver förbättra belysningen, var man kan ordna det gemensamt med andra aktörer med skyltbelysning med mera, vilka är de skumma gränderna och punktenra, hur ska man belysa offentliga byggnader och installationer. Det finns många frågor som kan få svar via en belysningsplan.


belysningsplan.pdf


Interpellation om kränkande beskrivningar i läromedel

Skolverket har nyligen i en rapport konstaterat att det lever kvar läromedle med fördomsfulla beskrivningar av minoriteter med flera. Påpassligt undrar Vänsterpartiet hur det står till med den saken i Uppsalas skolor.


ip_krankande_laromedel.pdf


Enkel fråga om anställdas meddelar och yttrandefrihet

Ilona Szatmari Waldau ställer en fråga om hur ansvarigt kommunalråd ser på de anställdas meddelar och yttrandefrihet eftersom de uppmanats till lojalitet  när förskolorna diskuterades.

fraga om yttrandefrihet.pdf

Hur ska förskolorna klara sina höjda hyror?

Jeanette Escanilla ställer en interpellation om vad majoriteten ska göra för att säkra kvalitén i förskolan när de måste spara omkring 40 miljoner kronor.

jeanetteforskola.pdf


Seppo Laine

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.