Övrigt

Ja till kärlek – nej till porr!

Låt dagen bli en glädjens och stolthetens dag fylld av kärlek mellan människan, och fri från porr och sexism!

Vi i Vänsterpartiet säger ja till kärlek men nej till porr!

 

Vi vill ha ett värdigt samhälle som bygger på kärlek mellan människor, på jämställdhet, respekt och solidaritet. Låt våra barn och unga växa upp i trygghet, glädje och gemenskap. Låt oss fortsätta kampen för ett jämställt och feministiskt samhälle där alla är lika värda oavsett kön och klass.

Första kvinnodagen firades i USA 1909.
Därefter kom många andra länder snabbt efter i Europa och i Öststaterna.
I de länder där nazism och fascism fick makten förbjöds firandet av kvinnodagen.
FN:s generalförsamling antog 1977 en resolution som rekommenderade ett allmänt firande av en internationell kvinnodag.1980 proklamerade FN 8 mars som internationell kvinnodag.

Tack alla kvinnor som banat väg före oss med att ha verkat för att vi kvinnor i Sverige har rösträtt, vi har rätt att äga, vi har rätt till egen ekonomi, rätt till arbete och bostad, rätt att leva i frihet fri från våld och rätten till makten över vår egen kropp! Men, ännu finns det fortfarande mycket kvar att kämpa för, eftersom kvinnan fortfarande förtrycks och utsätts för våld, t.o.m. i sitt eget hem.

Vi alla generationers kvinnor över hela världen oavsett partitillhörighet eller nationell tillhörighet fortsätter kampen i solidaritet med varandra för ett rättvist samhälle.

Kvinnokampen kan aldrig vila.

Cecilia Staland
Aynur Beydogan
Alicia Pettersson
Vänsterpartiet i Uppsala

 

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.