Övrigt

”Regelverk för utmanarrätt i Uppsala”, FSN-2007-0156

Den borgerliga majoriteten skriver i sin budgethandling i november 2006 att syftena med utmanarrätten ” får inte motverkas genom en alltför komplicerad handläggning”! Vad som menas med det förklaras inte nu heller!

Uppsala, torsdagen den 15 mars 2007

Reservation i remissärendet

När den borgerliga majoriteten föreslår att "utmanarrätten" ska införas i Uppsala Kommun är det ett steg i den systemskiftespolitiken som är tänkt att genomföras, det handlar om konkurrensutsättning med tvång.

Välfärdskostymen ska krympas med hot om att bli utkonkurrerad av något företag med ännu lägre löner för de kvinnor som jobbar där, medarbetarna ska jäkta ännu mer så att aktieägarna kan få ut en bättre utdelning.

Stora aktiebolag och multinationella koncerner får allt större marknadsandelar inom offentlig finansierad verksamhet trots återkommande larmrapporter om att omtanken om medborgarna kommer i andra hand när lönsamheten ska upp.

 

Den borgerliga majoriteten skriver i sin budgethandling i november 2006 att syftena med utmanarrätten " får inte motverkas genom en alltför komplicerad handläggning"! Vad som menas med det förklaras inte nu heller!

Däremot får nämnderna "uppmärksamma att långa avtalstider motverkar tillämpning av utmanarrätten"! De kommunala nämnder som har till uppgift att ge medborgarna den service och trygghet som de har rätt till ska enligt remissförslaget bli marknadsförare av en utförsäljningsstrategi som baseras endast på en iver av att sälja ut den gemensamma sektorn.

Det skapas inga nya jobb, däremot får många människor en otrygg tillvaro på köpet.

Att på detta sätt omyndigförklara alla medarbetare i kommunen, visa total brist på förtroende för det slitsamma jobb som utförs under årets alla dygn, är minst sagt ledsamt, men också klargörande om avsikterna från den högermajoritet som styr kommunen. Den naturliga kvalitetskontroll som varje offentlig anställd utgör i kraft av meddelarfriheten tar man helt bort.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets åsikt i frågan om införande av ett så kallat "utmanarrätt" är i enlighet med kommunallagen (1991:900) som reglerar kommunernas rätt och möjligheter att producera olika tjänster och varor.

Enligt den allmänna kompetensregeln får kommunerna själva ta hand om angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Kommuner får driva näringsverksamhet om den går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen.

Utöver den allmänna kompetensregeln har kommuner rätt att under vissa reglerade omständigheter bedriva näringsverksamhet.

Vi ställer inte upp på en utförsäljning av Uppsala Kommun!

 

För vänsterpartiet                 För socialdemokraterna                            

Randi Graungaard                 Stavros Giangozoglou                               

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.