Övrigt

Översyn av det kommunala bolagsägandet

Kommunstyrelsen i Uppsala kommun har idag beslutat att tillsätta en styrgrupp för utförsäljningen av kommunala bolag. Sju partier har ledamöter i kommunstyrelsen men kommunstyrelsens majoritet har valt att begränsa styrgruppen till sex personer, dvs. ett parti hamnar utanför styrgruppen. På grund av det odemokratiska tillsättandet av styrgruppen har oppositionen valt att inte delta i styrgruppen. Se reservationen nedan.

Den politiska majoriteten har beslutat att göra en översyn av det kommunala bolagsägandet. Redan före översynen har majoriteten beslutat att genomföra en försäljning av Gamla Uppsala Buss AB (GUB).
 
När nu majoriteten ska tillsätta en styrgrupp för översynen väljer majoriteten att låta samtliga partier i majoritet ingå i styrgruppen medan man inte släpper in alla oppositionspartier i styrgruppen, tvärtemot praxis vid sammansättning av styrgrupper.
 
Vi kan inte se annat än att detta är en politisk markering av den sittande majoriteten där man redan nu klargör att man inte är intresserad av en öppen dialog mellan samtliga i kommunstyrelsen ingående partier. Vi tolkar detta som att majoriteten redan beslutat inriktningen för det kommunala bolagsägandet, beslutet om GUB tyder på det.
 
Finns det ingen vilja att tillsätta en styrgrupp på ett demokratiskt sätt kan vi inte se att det finns någon vilja att ta till sig åsikter och förslag från oppositionspolitikerna i styrgruppen. Vi väljer därför att inte tillsätta de två platser som majoriteten valt att tilldela oss.
 
 
Jan Ask m.fl. (s)
Ilona Szatmari Waldau (v)
Niclas Malmberg (mp)
 

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.