Övrigt

Den bästa analysen av Björklunds skolpolitik kom nyligen i DN av en högstadielärare ”Han har enkla lösningar på svåra problem”

Den bästa analysen av Björklunds skolpolitik kom nyligen i DN av en högstadielärare ”Han har enkla lösningar på svåra problem” var uttrycket. På pricken tycker jag. Nu ska det ju bli lagligt att beslagta störande föremål, läs mobiltelefoner, från eleverna. På frågan om vad som händer om eleven vägrar säger Björklund att man då får skicka ut eleven från klassrummet. Jag undrar stilla: Och sen då?

Vad händer när eleven skickats ut ur klassrummet till den tomma korridoren? Och vad händer nästa gång samma sak inträffar?

Det finns en massa problem att ta tag i i dagens skola. Några spontana som jag ser är:

  • För stora klasser framförallt i de yngre åldrarna så att lärare missar elever med läs- och skrivsvårigheter
  • Elever med ovan nämnda svårigheter (och andra förstås) kommer vidare till årskurser som de inte har möjlighet att klara av
  • En mängd elever med svåra hemförhållanden och allehanda svårigheter att klara skolarbetet trycks in i klasser om 30 elever, alternativt trycks alla "annorlunda" elever ihop i en grupp som innehåller fysiskt handikappade och ADHD-barn som har behov av helt olika slags hjälp
  • Fula skolmiljöer, framförallt i högstadiet, skitigt och nerslitet som ger eleverna en känsla av att inte vara prioriterade, vuxnas miljöer får ju aldrig se ut så

I min värld löses ingen av ovanstående problem med att göra det lagligt att konfiskera mobiltelefoner (vilket många lärare redan gjort i många år), eller att skicka hem en lapp med omdömen en gång per termin till föräldrarna. Dessutom är det ju så att de så kallade besvärliga elever som får lappar om hur dåligt de beter sig i rätt många fall också har, grovt uttyckt, besvärliga föräldrar. I takt med ökad alkoholkonsumtion ökar också missbruk, och därmed också elever med missbrukande föräldrar, bara för att ta ett exempel.

Jag tror det finns många saker en skolminister kan göra, men att ge regeringsförslag på rätt simpla pedagogiska lösningar är inte rätt prioritering. De lösningarna måste varje skola komma fram till, i samråd med eleverna, för att de ska ge effekt. Att komma längst uppifrån och tala om vad som gäller är inte direkt att skapa ett mandat hos alla de elever som inte ens har rösträtt. Men när de så småningom blir myndiga kan de ju rösta bort Alliansen i alla fall.

Lisa Skiöld (v)

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.