Övrigt

Pressmeddelande: Behåll de miljömässiga styrmedlen i kommunal regi – sälj inte ut Gamla Uppsala Buss!

I kommunfullmäktige under måndagen kommer beslut om att utreda möjligheterna att sälja ut Gamla Uppsala Buss att tas.

Vad Vänsterpartiet tycker om utförsäljning och privatisering generellt är allmänt känt. Vi vill dock ytterligare peka på stora farhågor som vi, och många med oss, har i samband med en eventuell utförsäljning av bussbolaget.

Argumenten mot en försäljning är många. Bland det mest centrala är arbetsvillkoren för bolagets anställda när avkastningskravet blir den dominerande målsättningen. Vi frågar oss också vad som kommer hända med den ambitiösa satsning på biogasdrivna bussar som gjorts under tidigare år och vilka planer man har för den kommunala biogasproduktionen. Skall kommunen efter en eventuell utförsäljning av bussbolaget producera biogas för ett privat behov?

Vänsterpartiet motsätter sig planerna på en utförsäljning av Gamla Uppsala Buss. Kampen för att bryta kommunens fossilbränslebehov måste prioriteras. Låt inte luddigt artikulerade ideologiska intressen få komma i vägen för vårt gemensamma arbete för en hållbar utveckling!

Vänsterpartiet i Uppsala

Genom Jesper Wiklund (0708-257692)

skrivelse i frågan från Vänsterpartiets partiförening i Uppsala riktad till kommunstyrelsen.

Skrivelse

Ni inom den borgerliga majoriteten i kommunen vill sälja ut våra gemensamma tillgångar. I motioner till fullmäktige framgår att Ni vill att allt som kan ses som "osund konkurrens" från kommunen sida bör upphöra. Ni har också infört en "utmanar- rätt" på alla kommunens tjänster. Detta innebär i praktiken att det inte finns något område som Ni anser vara kommunal kärnverksamhet och som skall ägas gemensamt. Vad Vänsterpartiet tycker om de tillgångar vi gemensamt under årens lopp byggt upp nu säljs ut till högstbjudande är allmänt känt. Ett gemensamt ägande ökar det demokratiska inflytandet, ett gemensamt ägande gör att vinst från bolagens verksamhet kommer alla kommuninvånare till del, ett gemensamt ägande ger oss verktyg för att uppnå de långsiktiga målen om en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Ni vill nu ta första steget mot en utförsäljning av Gamla Uppsala Buss. Måndagen den 23:e april föreslås Kommunfullmäktige besluta utreda möjligheterna för en sådan utförsäljning. Bussflottan inom Gamla Uppsala Buss är en av Sveriges mest välutvecklade vad gäller biogasdriven trafik. Vi inom Vänsterpartiet frågar oss vilka garantier kommunens invånare har för att denna satsning inte kommer på skam vid en eventuell utförsäljning av bolaget. Ett fortsatt gemensamt ägande av Gamla Uppsala Buss är ett viktigt redskap i arbetet för att minska kommunens beroende av fossila bränslen. Kommunen har också satsat mycket på biogasproduktion för att täcka det egna behovet. Vad har vi för garantier att ett privatägt Gamla Uppsala Buss inte går tillbaks till dieseldrivna bussar vid kontraktets utlöpande? Utifrån interpellationssvar i fullmäktige låter Ni oss förstå att era planerade biogassatsningar inskränker sig till att tillgodose kommunens eget behov och siktar inte in sig på att täcka eller stimulera en allmän efterfrågan. Denna målsättning måste sägas vara allt annat än ambitiös vid en eventuell försäljning av bussbolaget. Skall kommunen även i fortsättningen producera biogas eller är målsättningen att göra sig av med även denna verksamhet?

I en global situation där de allra flesta internationella rapporter pekar på att vi drastiskt måste minska vårt användande av fossila bränslen inom de närmsta tre åren anser vi det viktigt att kommunen prioriterar miljösatsningar framför ideologiskt motiverade utförsäljningar.

Vi frågar oss också vilka arbetsvillkor som kommer att gälla för de anställda inom Gamla Uppsala Buss när bolagets avkastning blir den främsta målsättningen för de nya ägarna. Flera av bussförarna har tagit initiativ till en namninsamling mot planer på en utförsäljning och över 5.000 (!) av kommunens invånare har ställt sig bakom denna. Det är en stor opinion som har engagerat sig i denna fråga, ett engagemang som politiker från höger till vänster måste värdesätta. 

Vänsterpartiet motsätter sig planerna på att sälja Gamla Uppsala Buss! Den tidigare majoriteten har jobbat hårt för att bryta kommunens beroende av fossila bränslen och kommuninvånarna har investerat stora delar av sina skattepengar i denna målsättning. Rasera nu inte det!

Vänsterpartiet i Uppsala Partiförening

Genom Anders Eriksson, Ordförande.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.