Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala

Pressmeddelande

Vänsterpartiet i Uppsala utmanar de borgerliga kommunalråden Vänsterpartiet har idag lämnat en utmaning till Uppsala kommun. I utmaningen erbjuder vänsterpartiet sig att utföra arbetsuppgifterna som ingår i kommunalrådsansvaret både effektivare och billigare. I morgon onsdag kommer kommunstyrelsen med största sannolikhet att införa regler för den s.k. utmanarrätten, som innebär att kommunala verksamheter kan utmanas och därefter konkurrensutsättas. – De borgerliga partierna vill göra det möjligt för privata företag att ta över driften av i stort sett all kommunal verksamhet. Då borde de vara öppna för att också våga konkurrensutsätta sina egna kommunalrådsposter. Jag förmodar att de avvisar vår utmaning med...

Motion till kommunfullmäktige

Att uppmärksamma och fira den årliga modersmålsdagen i Uppsala All forskning ger belägg för att språkutvecklingen är som mest intensiv i förskoleåldrarna och att det är då förutsättningarna finns för att grundlägga en aktiv tvåspråkighet. Det är av grundläggande betydelse, inte bara för kulturell mångfald, utan också för rätten till kvalitetsutbildning för alla att användandet av modersmål stöds i skolsystem från tidig ålder, oavsett om modersmålet är svenska eller något annat. Forskarna är eniga om att flerspråkighet är positiv för barnens intellektuella och känslomässiga utveckling. Nya studier visar klart att undervisning i modersmål tillsammans med ett officiellt nationellt språk ger...