Övrigt

Motion till kommunfullmäktige

Att uppmärksamma och fira den årliga modersmålsdagen i Uppsala

All forskning ger belägg för att språkutvecklingen är som mest intensiv i förskoleåldrarna och att det är då förutsättningarna finns för att grundlägga en aktiv tvåspråkighet.

Det är av grundläggande betydelse, inte bara för kulturell mångfald, utan också för rätten till kvalitetsutbildning för alla att användandet av modersmål stöds i skolsystem från tidig ålder, oavsett om modersmålet är svenska eller något annat.

Forskarna är eniga om att flerspråkighet är positiv för barnens intellektuella och känslomässiga utveckling. Nya studier visar klart att undervisning i modersmål tillsammans med ett officiellt nationellt språk ger barn större möjligheter att få bättre skolresultat och stimulerar kognitiv utveckling och ökar deras studieförmåga. Detta är helt i enlighet med andemeningen i det sjätte målet som ställdes upp i Dakar på "Världskonferensen om Utbildning för Alla". Det målet refererar till nödvändigheten av att förbättra alla olika kvalitetsaspekter i utbildningen så att erkända och mätbara resultat kan uppnås av alla.

Vart fjärde förskolebarn i Uppsala har utländsk bakgrund. Modersmålspedagogerna som är 44 st. arbetar med 27 olika språk och med barn i varierande ålder. I samarbete med förskolans personal uppmuntras barnet att vara stolt över sitt ursprung oh språk och därtill ta till sig det svenska språket och kulturen.

Språkskolan i Uppsala anordnar modersmål, modersmålsundervisning och studiehandledning i grund- och gymnasieskolan i Uppsala kommun med 62 modersmålslärare i 37 språk i grundskolan och 24 på gymnasiet. Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskola och gymnasium.

Att läsa sitt modersmål är viktigt för elevens utveckling mot aktiv tvåspråkighet. Det ger ett redskap att djupare reflektera kring språk, kulturarv och värdegrund vilket stödjer elevens identitetsutveckling. Modersmålsstöd och modersmålsundervisningen är av stor betydelse för barnets identitet och självkänsla.

  • Modersmålet är grunden för barnets förmåga till inlärning.
  • Barnet lär sig sitt andraspråk och andra ämnen lättare.
  • Det är en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga.

Unesco fattade beslut om Modersmålsdagen år 1999. Den 21 februari firas "International Mother Language Day", Internationella Modersmålsdagen.

På Unescos hemsida finns beslutstexten från generalkonferensen och varje år produceras nya material om hur man kan arbeta med att uppmärksamma dagen, broschyr, mm Det kan användas för att få tips och idéer för egna aktiviteter och firande.

Dagen uppmärksammas på olika sätt, under en vecka eller under en månad, många skolor har haft utställningar, poesi, läsning, mm

I Jönköping exempelvis uppmärksammas modersmålsdagen hela februari och mars. Aktiviteterna knyts till ett integrationsprojekt som heter "TUSEN och EN Saga". Eleverna skriver sagor och dikter båda på modersmålet och på svenska. De skriver om vad modersmålet betyder för dem.

Modersmålsdagen i Upplands Väsby uppmärksammas genom att själva i respektive språkgrupp besöker varandra där det är möjligt för att sjunga, läsa och dansa tillsammans.

I Sollentuna firade elever och lärare från Språkenheten med dans, poesi och utställningar.

I Solna Stad firade modersmålslärare i grundskolan och förskolan tillsammans den Internationella Modersmålsdagen. Teman för årets firande var den kulturella mångfalden och tolerans för andra människor. Dagen inleddes med långfilmen "Svart katt vitt katt" som användes som underlag för diskussioner. Iden var att väcka tankar och funderingar om det som förenar oss istället för att leta efter olikheter.

Modersmålsdagen firas även i Göteborg, Norrköping, Kristianstad, Sundsvall, Järfälla, Karlstad, Trollhättan, Värnamö, Västerås, Örebro, Luleå, Stockholm, Västervik, Stockholm2

Den 21 februari är det sportlov i Uppsala grundskolor, men firandet av modersmålsdagen kan planeras så att den uppmärksammas före eller efter det, på olika sätt. Förskolan kan uppmärksamma dagen under en dag eller under en längre tid.

Syftet med dagen är framför allt att höja medvetenheten om språkliga och kulturella traditioner och att främja förståelse, tolerans och dialog. Att främja språklig mångfald och språkundervisning.  

Språken är en sann bild av mänsklighetens stora kulturella mångfald. I Sverige finns uppskattningsvis närmare 200 modersmål och i Uppsala över 100. Att försäkra oss om att de  språk som finns i Uppsala, kan fortsätta att användas jämsides med det svenska språket är en stor utmaning.

Citat "Det finns många likheter mellan fjärilar och modersmål: Båda är vackra. Båda finns i otaliga färger. Många fjärilsarter hotas av utrotning, precis som många modersmål. Därför måste vi se till att både fjärilar och modersmål får den näring de behöver.", skriver en elev från år 5.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi fullmäktige besluta

Att uppmärksamma och fira den årliga Modersmålsdagen i Uppsala Kommun

Jeannette Escanilla (v)

Jesper Wiklund (v)

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.