Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala

Motion angående alla människors lika värde – även i idrotts- och föreningslivet

Allas möjlighet att delta är ett av idrottsrörelsens mål. Det är ett högt ställt mål och kräver såväl lokala som nationella initiativ för förverkligas. Vi är självklart många som hoppas och på olika sätt försöker bidra till att målet ska nås. Men än är vi inte där. Sveriges största folkrörelse brukar idrottsrörelsen, med ca 3 miljoner utövare, med rätta kallas. Idrotten kan ge såväl utövare, ledare, publik m.fl. stora och vardagliga upplevelser. Den kan ge många en rikedom i sina liv och påverkar såväl unga som gamla, kvinnor och män och de normer som finns i samhället. Idrotten måste därför...

Interpellation om konkurrensutsättningens kostnad

När konkurrensutsättningens vara och inte vara brukar diskuteras anför ofta dess anhängare att det är ett sätt att få ned kostnaderna för verksamheten. Antingen direkt genom att ett billigare bud antas eller också indirekt genom att den egna regin trimmar sina kostnader för att bli mer konkurrenskraftiga. Vi vet redan att det inte är ovanligt att en anbudsgivare lägger ett lågt pris i första upphandlingen för att därefter höja priset i nästa upphandling när konkurrenterna slagits ut. Argumentet om sänkta kostnader håller alltså inte för mer än den allra första upphandlingen, om ens då. En kostnad som aldrig nämns är...

Motion om att arbeta fram en plan för äldre med annat modersmål

Antalet utrikes födda som är 65 år och äldre kommer nästan att fördubblas från dagens 170 000 till 320 000 år 2015. Om tio år finns det dubbelt så många äldre invandrare i Sverige jämfört med idag. Det visar en undersökning som Sveriges Radio gjort 2007. Att de äldre invandrarna finns och kommer att finnas som brukare i den svenska äldreomsorgen är något Uppsala kommun borde agera genom ökad kunskap i kommunen och jobba för att ge en ljusning i framtiden för de äldre invandrarna.  Deras inträde på vård och omsorgsarenan har på senare år börjat ses som ett problematisk...

Stöd Irans arbetarrörelse

De fängslade fackföreningsledarna i Iran måste uppmärksammas. Regeringen måste agera för att få dem frisläppta, skriver företrädare för LO, socialdemokraterna och vänsterpartiet i Uppsala. Klicka på texten för att komma till länken med debattinlägget. http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=2-AV_ID=640268,00.html?from=sectionlinks2