Övrigt

Pressmeddelande

Vad hände med folkpartiets löfte om att inget vårdnadsbidrag skulle införas i Uppsala förrän kvaliteten i förskolan säkrats? Idag ser vi att barngrupperna blivit större och att det med största sannolikhet kommer att vara brist på platser till våren. Uppsalas alliansmajoritet försämrar förskolan och inför vårdnadsbidrag, precis tvärtemot folkpartiets vallöfte.

– Det kommunala vårdnadsbidrag ska betalas med besparingar på förskolan. Vårdnadsbidrag kan innebära försämringar för många barn samtidigt som det utgör en kvinnofälla där kvinnor riskerar att hamna långt ifrån arbetsmarknaden. Bygg istället ut föräldraförsäkringen och satsa på en bra barnomsorg, säger vänsterpartiets kommunalråd Ilona Szatmari Waldau i en kommentar till dagens utspel om kommunalt vårdnadsbidrag från den 1 juli 2008.

I Norge avskaffas motsvarigheten till vårdnadsbidrag efter att det visat sig att bidraget förstärkt skillnader i barns uppväxtvillkor. Kvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden har varit i majoritet bland dem som tagit ut bidraget med följd att de fått ännu svårare att få jobb.

– Vad kristdemokraterna än hävdar så visar all erfarenhet att vårdnadsbidrag är en kvinnofälla. Det förvånar mig att folkpartiet väljer att stödja ett bidrag som cementerar könsroller och som ökar skillnaderna i barns uppväxtvillkor, säger Ilona Szatmari Waldau.

Kommunalrådet

Ilona Szatmari Waldau

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.