Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala

”Exilen och dess konsekvenser” Ikväll hedrades offren för Pinochets militärkupp och diktatur i Chile för 34 år sedan!

34 år efter kuppen i Chile arrangerade Radio Latinamerika, program Paralelo 60- Cetal i samarbete med Vänsterpartiet Uppsala en filmvisning och ett samtal om kuppen, om exilen och om projektet Ecomemoria. Efter filmen Exilen, som handlade om Mario Faúndez ensamma och traumatiska tid som flykting i Sverige efter flykten från Pinochets Chile, talade bl.a. vänsterpartiets riksdagsledamot Jacob Johnson och kommunalråd Ilona Szatmari Waldau. Jacob ville med sitt tal hedra alla dem som gav sitt liv för Chile och dem som sårades, torterades, drevs i landsflykt och på olika sätt fick kroppsliga, själsliga, sociala och ekonomiska skador som följt dem genom...