Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Uppsala

Motion om kommunala dricksvattenautomater för att främja användning av kranvatten

I en nyligen presenterad rapport från SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik, som framtagits på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm, visas bl. a. att  Konsumtionen har ökat från 92 miljoner liter år 1992 till 247 miljoner liter år 2006. Det motsvarar en ökning på 155 miljoner liter eller 168 procent. Mellan 1992 och 2006 har koldioxidutsläppen orsakade av vår konsumtion av vattenpå flaska ökat från ca 9 500 ton till 34 000 ton. Det motsvarar en ökning på 260 procent. Det buteljerade vatten som konsumeras i Sverige (2006) ger upphov till koldioxidutsläpp som motsvarar: ca 8 500 oljeeldade villor (antaget en...