Övrigt

Motion om kommunala dricksvattenautomater för att främja användning av kranvatten

I en nyligen presenterad rapport från SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik, som framtagits på uppdrag av Konsumentföreningen Stockholm, visas bl. a. att

  •  Konsumtionen har ökat från 92 miljoner liter år 1992 till 247 miljoner liter år 2006. Det motsvarar en ökning på 155 miljoner liter eller 168 procent.
  • Mellan 1992 och 2006 har koldioxidutsläppen orsakade av vår konsumtion av vattenpå flaska ökat från ca 9 500 ton till 34 000 ton. Det motsvarar en ökning på 260 procent.

Det buteljerade vatten som konsumeras i Sverige (2006) ger upphov till koldioxidutsläpp som motsvarar:

  • ca 8 500 oljeeldade villor (antaget en villa på 140 kvm, uppvärmning 15 000 kWh per år och 75 gram CO2 per MJ olja) eller
  • ca 12 500 bilar  (antaget 190 gram CO2 per km och en körsträcka på 14 000 km per år)

Enligt rapporten ger en flaska buteljerat vatten mer än 1000 gånger så mycket CO2–utsläpp som samma mängd kranvatten.

Det finns alltså mycket goda klimatskäl att använda det lokala kommunala kranvattnet i stället för buteljerat vatten. En stor konsument av flaskvatten är den offentliga sektorn. Vänsterpartiet anser det borde vara en självklarhet för verksamheterna såväl som politikerna i Uppsala att använda kranvatten istället för flaskvatten.

Men det finns även goda hälsoskäl att verka för en ökad användning av kranvatten om denna sker på bekostnad av läskedrycker. Förbrukningen av läskedrycker ligger på ca 75 liter per person och år. Vilket är ca tre ggr så stort som förbrukningen av buteljerat vatten (Källa: Svensk Dryckesstatistik, delvis bearbetad m.h.a. befolkningsstatistik från SCB sammanställt av riksdagens utredningstjänst). Inte minst är en hög konsumtion av läsk ohälsosam för barn- och ungdomar.

Uppsala har via vårt kommunala vattenverk ett kraftfullt instrument som bör användas för att främja ett ökat användande av kranvatten av klimat- och hälsoskäl.

För att lyfta fram betydelsen av det lokala kranvattnet i Uppsala som, efter att de nya vattenverken tagits i bruk, har förstklassigt vatten kan Uppsala via sitt vattenverk och med medverkan av miljö- och hälsoskyddsmyndigheten, kommunens informationsavdelning mm låta uppföra en eller flera vackert utformade dricksvattenautomater centralt placerade. Samtidigt kan detta kombineras med pedagogiskt utformad information om såväl dricksvattnets ursprung, dess kvalitet mm som de positiva effekterna på klimat och hälsa som denna användning medför.

Dricksvattnet skall tillhandahållas avgiftsfritt och det ska vara enkelt att fylla en egen medhavd flaska om man t ex går en tur på stan en varm sommardag. Rätt utformad bör en sådan vattenautomat med sin tillhörande information bli en pedagogisk  utflyktspunkt för skoleleverna i kommunen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås fullmäktige besluta att

Ø      Uppdra till vatten och avfallsnämnden att i samarbete med miljö- och hälsoskyddsnämnden och andra berörda nämnder uppföra en eller flera vackert utformade dricksvattenautomater med tillhörande information på central(a) plats(er) i kommunen.

Ø      Att man på kommunfullmäktige och i kommunens förvaltningar upphör med användandet av flaskvatten till förmån för kranvatten.

Ø      Att fullmäktige utfärdar en rekommendation om att i alla kommunens verksamheter upphöra med användandet av flaskvatten till förmån för kranvatten.

Uppsala den 24 september 2007

Monica Petersson (v) m.fl.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.