Övrigt

Motion om skolan och trafiksäkerhet

I Uppsala talar man ibland om cykeleländet. Med det menas cyklister som både cyklar och parkerar sin cyklar lite var som helst, oavsett om det är tillåtet eller inte. Samtidigt är Uppsalas karaktär som cykelstad en del av Uppsalas charm, storstaden med cykelavstånd. Målsättningen för kommunen borde också vara att ytterligare öka andelen cyklister

När man tar körkort för bil, mc eller eu-moped ingår en teoretisk del där man lär sig trafikregler och hur man beter sig i trafiken. Samma regler gäller för cyklister men kunskap om trafikregler är inget krav som ställs på cyklister. Det är uppenbart att många av Uppsalas cyklister inte kan eller inte bryr sig om trafikregler.

Trafikkunskap och trafikvett är något som barn kan förväntas få genom sina föräldrar. Tyvärr fungerar det inte alltid. I Uppsala stad kan man se föräldrar cykla såväl mot rött som mot enkelriktat med sitt barn på pakethållaren och när bommarna är nere finns det föräldrar som tar barnet i ena handen, cykeln i den andra och kryper under bommen över spåret.

Trafikkunskap, huvudsakligen inriktad på barnet som fotgängare, har länge i varierande grad varit en del av skolans undervisning. Idag är denna undervisning beroende av intresset hos skolledare och enskilda lärare. Jag/vi menar att det är viktigt att trafikkunskap lärs ut i skolorna, under de tidiga åren med fokus på barnet som fotgängare och senare år med fokus på barnet som cyklist.

Jag/vi föreslår därför att

Barn och ungdomsnämnden får i uppdrag att utforma undervisning i trafikkunskap i enlighet med vad som anförs i motionen

Ulla-Stina Claesson, Huseyin Alpergin

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.