Övrigt

Motion om att kommunen bör bygga hus helt i trä

Nya metoder att bygga hus helt i trä har tagits fram bl.a. Vid Kungliga tekniska högskolan, KTH i Stockholm. En ny studie från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Mitthögskolan visar på att konstruktioner av flerfamiljhus av trä minskar koldioxidutsläppen flera gånger mer än om huset hade byggts av andra material som betong och stål och skogen hade stått kvar. Forskarna har jämfört utsläppen i alla led i tillverkningen av stommen i två flerfamiljshus. Koldioxidbalansen har analyserats ur ett hundraårsperspektiv. Beräkningarna visar att stål och betong ger stora bestående utsläpp när de framställs, medan man med trähuset låser in en stor mängd av grundämnet kol som finns i byggnadsvirket under lång tid. Prismässigt är inte träbyggnation dyrare än prefabetong. När man använder skogen till mer byggmaterial än vad man gjort senaste tiden kommer mer kol att finnas i byggmaterialet fram till att man kasserar materialet/huset. Samtidigt bör man plantera skog i samma omfattning för att binda in samma mängd kol. Detta är en av flera viktiga metoder som diskuteras för att vi i framtiden ska kunna minska halten av koldioxid i atmosfären

Uppsala kommun vill ligga i framkant på klimatområdet säger man i klimatutmaningen. Detta är ett sätt att bygga klimatvänligt. Därför bör Uppsala satsa på att bygga i trä enligt denna metod.

Byggnadsnämnden bör därför få uppdraget att:

Starta ett projekt kring träbyggnation och uppföra träbyggnader helt i trä i Uppsala.

Emma Wallrup

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.