Övrigt

Pressmeddelande

Plantera snabbväxande energiskog och lövträd på större områden och utforma dessa skogar så att både de lämpar sig för rekreation och fungerar som kolsänka, genom att de sköts med plockhuggning istället för hyggesbruk. Det föreslår vänsterpartiet i en motion till Uppsala kommunfullmäktige.

För att minska vår miljöpåverkan måste vi både minska våra utsläpp av växthusgaser och ta hand om den koldioxid som vi ändå släpper ut. Träd är utmärkt för att binda kol och en satsning på träd är nödvändigt för att vi ska kunna minska växthusgasernas påverkan på klimatet, säger Emma Wallrup (v).

I motionen föreslår även vänsterpartiet att kommunens riktlinjer för resor i tjänst ska utvärderas och få en mer restriktiv hållning till flygresor. Vänsterpartiet föreslår också att flygresor som görs i tjänst ska kompenseras så gott det går med att träd planteras inom kommunen.

I första hand ska vi välja tåg när vi reser i tjänsten men om någon måste flyga ska träd planteras inom Uppsala kommun, även om det inte kan kompensera fullt ut. Vi ser det som ett lokalt köp av utsläppsrätter, säger kommunalrådet Ilona Szatmari Waldau (v).

Emma Wallrup (v), nytillträdd ersättare i kommunfullmäktige, lade också en motion om ett projekt kring träbyggnation och att uppföra träbyggnader helt i trä i Uppsala.

 

Ilona Szatmari Waldau, Emma Wallrup 

Motionerna se nedan.

 

 

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.