Övrigt

Svek mot Gottsundas skolor

– Det är ett svek mot Gottsundas skolor att hyra ut delar av Bäcklösaskolans lokaler till en fristående skola. Eleverna i Bäcklösa och Valsätra och deras föräldrar har blivit lovade att vi ska satsa på den kommunala skolan. Det löftet måste hållas, säger Jeanette Escanilla, vänsterpartiets ledamot i Barn- och ungdomsnämnden.

  

Svek mot Gottsundas skolor

– Det är ett svek mot Gottsundas skolor att hyra ut delar av Bäcklösaskolans lokaler till en fristående skola. Eleverna i Bäcklösa och Valsätra och deras föräldrar har blivit lovade att vi ska satsa på den kommunala skolan. Det löftet måste hållas, säger Jeanette Escanilla, vänsterpartiets ledamot i Barn- och ungdomsnämnden.

Jeanette Escanilla menar att Fastighetsnämnden inte kan hyra ut en skollokal utan Barn- och ungdomsnämndens medgivande.

– Först måste Barn- och ungdomsnämnden avgöra vad skolorna kan användas till. Den diskussionen har vi ännu inte haft i nämnden. Tyvärr verkar den borgerliga alliansen mer intresserad av att uppmuntra privatskolor än att satsa på den kommunala skolan så jag är rädd för att majoriteten i nämnden inte kommer att agera för Bäcklösaskolans utveckling, säger Jeanette Escanilla (v).

 Vänsterpartiet har tidigare föreslagit att Barn- och ungdomsnämnden ska pröva möjligheten att satsa på Bäcklösaskolans närhet till Ultuna och fina grönområden.

– Bäcklösa skulle med en djur- och naturprofil kunna bli en skola som attraherar många, även från andra delar av staden., säger Jeanette Escanilla (v).

Jeanette Escanilla, ledamot i Barn och Ungdomsnämnden

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.