Övrigt

Uttalanden från årsmötet

Lördagen den 1 mars hade Vänsterpartiet Uppsala årsmöte. Vi antog då två uttalanden: ett om vårdnadsbidraget och ett om klimatsmart politik. Läs våra uttalanden här.

 
Vårdnadsbidrag slår orättvist!
Vilka kan vara hemma för 3000 kr i månaden? Inte är det ensamstående eller ens låg och medelinkomsttagare i alla fall.

Om en förälder är hemma med vårdnadsbidrag leder det i praktiken till att den andre föräldern måste arbeta minst heltid. Eftersom män fortfarande tjänar mer än kvinnor kommer detta leda till att det oftast är männen som yrkesarbetar.
   
Är det detta alliansen vill när de pratar om barnets bästa?

Vänsterpartiet vill istället förlänga föräldraförsäkringen till 18 månader, individualisera den och satsa på mindre grupper i förskolan.

Det ger möjlighet till alla att vara hemma med sina barn, vilket gynnar både barnen och jämställdheten.

Vänsterpartiet Uppsalas årsmöte 080301

Klimatsmart politik – nu!
Behovet av en uthållig och långsiktig klimatpolitik har aldrig varit större än idag. För att uppnå det i Uppsala kommun behövs bl.a. en övergripande planering med tydliga uppdrag och ansvar för kommunens alla enheter. Borgarnas miljöpolitik har kännetecknats av att de säger en sak och gör en annan. En hållbar utveckling i samhället betyder inte att all typ av tillväxt är önskvärd.

Flyget är det mest miljöbelastande transportsättet. I framtiden behövs mindre av flyg och mer av tåg. Uppsalas närhet till Arlandas stora utbud gör det fullständigt orimligt att satsa på civilflyg på Ärna.

Stora köpcentra genererar en stark ökning av bilåkandet. Därför är det oförsvarligt att satsa på nya stora köpcentra, som t.ex. det nu föreslagna i Fullerö.

I takt med att borgarna har höjt biljettpriserna på kollektivtrafiken har resandet minskat. Detta går stick i stäv med de miljömål som är uppsatta för kommunen.

Framtiden kräver att kollektivtrafiken kraftigt ökar sin andel av det totala resandet. Stora satsningar på främst spårbunden trafik måste till. Samtidigt måste priserna hållas nere.

En satsning på kollektivtrafiken är en nödvändighet för hela samhället och ska främst finansieras solidariskt via skattesedeln.

– Nej till civilflyg på Ärna.
– Net till ett nytt köpcentra i Fullerö.

– Ja till sänkta biljettpriser inom kollektivtrafiken.
– Ja till ökad turtäthet.
– Ja till en solidarisk finansiering via skattsedeln.

Vänsterpartiet i Uppsala kräver en klimatsmart politik nu!

Vänsterpartiet Uppsalas årsmöte 080301

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.