Övrigt

Arbeta fram plan för äldre med annat modersmål!

”Behovet av äldreomsorg på andra språk än svenska väntas öka kraftigt de närmsta åren när alltfler utrikes födda svenskar blir gamla. (…) Att de äldre invandrarna finns och kommer att finnas som brukare i den svenska äldreomsorgen är något Uppsala kommun borde agera genom ökad kunskap i kommunen och jobba för att ge en ljusning i framtiden för de äldre invandrarna.”

Så inleds Jeanette Escanillas motion. Läs hela här.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kunna kommentera.