budget

V kritiska mot åtstramningar i kommunbudget

 

Idag har Uppsala kommuns minoritetsstyre bestående av S, L och MP presenterat sitt förslag till mål och budget. Vänsterpartiet är positiva till att budgeten innehåller ett välfärdspaket efter en budgetöverenskommelse mellan V och minoritetsstyret och till att minoritetsstyret fått sänka sina överskottsmål med mer än 100 miljoner kronor, något V krävt sedan tidigare. Samtidigt är Vänsterpartiet oroliga för att ett fortsatt högt överskottsmål och finansiering av styrets löften kommer tvinga de sociala nämnderna till hårda åtstramningar och nedskärningar.

– Socialarbetare, undersköterskor och förskolepersonal går redan på knäna av hög arbetsbelastning. Välfärdsverksamheten måste få ett andrum som vi inte ser spår av i minoritetsstyrets budget. Det de ger med ena handen tar de tillbaka med andra handen, säger Tobias Smedberg, kommunalråd för Vänsterpartiet i Uppsala.

Kommunens budget utökas varje år då de kommunala verksamheterna växer i takt med befolkningsökningen. Samtidigt ska kommunen ha råd med löneökningar och höjda kostnader för att köpa in varor och tjänster. För att kommunen ska klara dessa kostnader och dessutom nå ett ekonomiskt överskott så ges kommunverksamheten något som kallas effektiviseringskrav. Det betyder att en nämnd ska genomföra samma uppgift som föregående år men med mindre i ersättning för motsvarande uppgift. Kommunens budget växer alltså, men antalet kronor per välfärdsinsats krymper.

Minoritetsstyret har ännu inte deklarerat hur stora effektiviseringskraven blir men redan för detta år har socialnämnden, äldrenämnden och omsorgsnämnden meddelat att de förväntar sig stora underskott om inte nedskärningar i verksamheten görs. Det politiska styret har idag uppgett att de vill prioritera utbildningsnämndens verksamhet samtidigt som de säger att överskottsmålet ska vara högre än de två procent som anses vara god ekonomisk hushållning och att kommunskatten ska ligga kvar på nuvarande nivå. Det kommer tvinga de sociala nämnderna till ytterligare åtstramningar av sin verksamhet.

– Det minoritetsstyret presenterar som en satsning på välfärden är i själva verket en åtstramningspolitik. Befolkningsökning, löneökningar och högre priser kostar mer än de utökade medel välfärden förses med. För att nå sitt överskottsmål kommer de tvinga den kommunala verksamheten att spara sig in på bara benknotorna, säger Tobias Smedberg.

Samtidigt som Vänsterpartiet riktar kritik mot att minoritetsstyrets budget leder till åtstramningar är man positiva till att en överenskommelse gjorts mellan styret och Vänsterpartiet om ett paket med elva välfärdssatsningar. Välfärdspaketet innehåller lönelyft för socialsekreterare, avgiftsfri simskoleundervisning för förskoleklassbarn, rätt till fritids för barn till arbetslösa, parkteater i Gottsunda och mycket mer.

Vänsterpartiet kommer presentera sitt samlade budgetförslag senare i höst.

Dela den här sidan:

Kopiera länk