artikel

En bred majoritet för välfärdsöverenskommelse

M, V, C och KD i Uppsala redo att göra upp om statsbidrag

Vänsterpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna har i riksdagen bidragit till ett riksdagsbeslut som förstärker statsbidragen till landets kommuner och regioner. För Uppsala kommuns del handlar det om ett extra statsbidrag om 117 miljoner kronor. För att säkerställa att resurserna kommer Uppsala och dess invånare till del på bästa sätt har Vänsterpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Uppsala kommun nu formulerat lokala krav till det politiska minoritetsstyret i Uppsala. 

 Välfärden är satt under hård press och regeringen såväl som minoritetsstyret i Uppsala saknar krisinsikt. Vi vill garantera att pengarna går dit det är tänkt, till välfärden, och inte bara hamnar på överskottshögen säger Tobias Smedberg, kommunalråd Vänsterpartiet.

Partierna har kommit överens om 5 ekonomiska satsningar de vill ska bli av genom de förstärkta statsbidragen:

  • 8 miljoner kronor som ska gå till att förstärka det förebyggande arbetet med SSPF (samarbete skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet) framför allt i mellanstadiet. Ungdomsjouren ska kunna vara mer närvarande och få mer resurser till sitt arbete med trygghet för unga tjejer, framför allt i de utsatta stadsdelarna.
  • 8 miljoner kronor som ska gå till socialtjänsten som brottas med vakanser och långa köer av orosanmälningar som behöver hanteras. På det här sättet ger vi ett effektivare bemötande till familjer och barn i en utsatt situation, samt ökar tryggheten i skolor och ute i samhället.
  • 10 miljoner som ska gå till att korta kön till förskoleplatser.
  • 10 miljoner som ska gå till att korta kön till LSS-boenden. (Hur många platser?)
  • 9 miljoner som ska gå till förstärkt besöksnäringsarbete. Genom att göra Uppsala till en mer attraktiv stad med fler möten och evenemang kan vi få fler arbetstillfällen, högre skatteintäkter och i slutändan mer pengar till vår välfärd. Varje satsad krona på området ger mångdubbelt tillbaka.

Vid frågor eller för mer information, kontakta:

Dawn Anthony, politisk sekreterare Vänsterpartiet i Uppsala kommun

[email protected]

Dela den här sidan:

Kopiera länk