Vänsterpartiet Uppsala

Vänsterpartiet Uppsalas politik för ökad jämställdhet

Den 8:e mars är det internationella kvinnodagen. I samband med det gör vi en tillbakablick på de saker som vi arbetat för under den föregående och den nuvarande mandatperioden.

Idag torsdagen 5:e mars finns vi vid stadsbiblioteket från 16.30 för att prata med dig om en politik för ökad jämställdhet.

Vänsterpartiet arbetar ständigt för ökad jämställdhet. I Uppsala kommun har vi den senaste och nuvarande mandatperioden gjort många saker.

Vissa av sakerna har Vänsterpartiet fått igenom, medan andra motarbetas av andra partier och har inte vunnit andra partiers stöd.

Det här har Vänsterpartiet fått igenom beslut om:

 • Fått Uppsala kommun att upprätta en handlingsplan mot kvinnofridskränkningar, våld i nära relationer och hedersrelaterat förtryck.
 • Löne- och arbetsmiljölyft i socialtjänsten som är en kvinnodominerad arbetsplats.
 • Infört ett nyckeltal för antal anställda per chef. Det påverkar särskilt kvinnodominerade arbetsplatser som idag är sämsta på området vilket går ut över arbetsmiljö och påverkar arbetarens stressnivå negativt.
 • Rätt till heltid för alla kommunanställda, som är viktigt för att få upp kvinnors löner och förbättra kvinnors arbetsvillkor.
 • Stärkt arbete mot våld i nära relationer.
 • Intensifierat kommunens arbete med lönekartläggningar och åtgärder för oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor.
 • Varit initiativtagare till att kommunen inrättade ett jämställdhetsråd.
 • Ökat det ekonomiska stödet till kvinnojourer och Tjejers rätt i samhället (Tris) samt tagit fram partnerskapsavtal med organisationerna.

Det här har Vänsterpartiet arbetat för i Uppsala kommun genom motioner eller andra förslag, men som inte ännu vunnit andra partiers stöd:

 • Sex timmars arbetsdag på försök i socialtjänst, förskola, äldreomsorg.
 • Gratis mensskydd i skolan.
 • Stresshantering för tjejer i skolan.
 • Genuscentrum i skolan.
 • Feministiskt självförsvar i skolan.
 • Rätt till heltid i upphandlingar.
 • Stopp för privatiseringar av och försämrade arbetsvillkor inom kvinnodominerade arbetsplatser inom äldreomsorg och personlig assistans.

Det här är andra saker som Vänsterpartiet arbetar för:

 • Att vår egen organisation präglas av internfeminism och interndemokrati.
 • Arbetar politiskt för ett jämställt samhälle utan en könsmaktsordning som delar in människor i mer eller mindre värda beroende av kön, sexuell läggning, könsuttryck eller könsidentitet.
 • Mänsklig frigörelse och frihet från förtryck, diskriminering och våld.
 • Arbetar för att kvinnors arbete och roll på arbetsmarknaden ska värderas jämställt.
 • Mer demokratisering i samhället med sociala rättigheter för alla människor.
 • Förbättrad sexköpslag med höjning av minimumstraffet. Sexköparen riskerar därmed större konsekvenser av att begå brott och det motverkar normalisering av sexualiserade övergrepp mot kvinnor.

Dela den här sidan:

Kopiera länk