Gottsunda

Svik inte hyresgästerna i Gottsunda!

Sociala krav stryks från utförsäljningar i Gottsunda: Ett svek mot hyresgästerna

På onsdagen ska kommunstyrelsen fatta beslut om att inleda en tävling där det vinnande företaget ska tillåtas köpa Gottsunda centrum och 300 intilliggande hyresrätter. Vänsterpartiet reagerar starkt på beslutsförslaget som trots tidigare löften från det socialdemokratiskt ledda minoritetsstyret inte innehåller några krav på att köparen ska skydda de boende i hyresrätterna. Vänsterpartiet menar att man har varit oärlig och nu sviker Gottsundaborna.

– Vänsterpartiet säger nej till att sälja dessa familjers hem. Men fattar en majoritet ändå beslutet att sälja måste vi ställa krav på köparen för att hyresgästerna ska kunna bo kvar i sina hem. Socialdemokraterna sviker tidigare löften när man nu går vidare i processen utan att några krav på ansvar ställs, säger Tobias Smedberg, kommunalråd för Vänsterpartiet i Uppsala kommun.

Det socialdemokratiskt ledda minoritetsstyret har vid flera tillfällen kommunicerat att en försäljning av hyresrätterna enbart kommer att ske om köparen förbinder sig till att skydda hyresgästerna. I januari var ett ärende på väg fram till beslut där ett antal sociala krav var beskrivna. Men när moderaterna meddelade att de inte tänker gå med på sådana krav gentemot en köpare har minoritetsstyret backat. Istället presenteras nu ett förslag där det är upp till köparen själv att beskriva om och hur ett ansvar för hyresgästerna förväntas tas. Krav från kommunens sida saknas.

Vänsterpartiet har därför i ett eget yrkande föreslagit att kraven på ansvar ställs. Det handlar bland annat om att bostäderna inte får rivas inom femton år från förvärv, att stamrenoveringar sker med respekt för de boendes möjlighet att bo kvar, och att inga schablonmässiga inkomstkrav får ställas på hyresgästerna.

Att tävlingen nu genomförs utan sociala krav innebär enligt Vänsterpartiet att hyresgästerna riskerar att gå samma utveckling till mötes som skett tidigare i Uppsala och många andra kommuner. Till exempel kraftiga hyreshöjningar vid köp och vid kostsamma ytliga renoveringar, att hyresrätterna omvandlas till bostadsrätter eller att fastigheterna helt rivs. Den framtida fastighetsägaren kommer inte heller ha samma ansvar för områdets sociala utveckling som kommunen har eller som skulle varit fallet om minoritetsstyret valt att gå vidare med en försäljning där sociala krav ställs.

– Jag är djupt besviken på socialdemokraterna. Att slopa dessa krav är att svika de 300 familjer som bor i lägenheterna och som tidigare fått löften om att ansvarskrav ska ställas. Nu är risken stor för chockhöjda hyror, ombildningar och bristande underhåll, säger Tobias Smedberg.

För mer information:
Tobias Smedberg
Kommunalråd
018-727 08 52

Dela den här sidan:

Kopiera länk