kultur

Vänsterpartiet tar ställning till konstmuseets framtida placering

Vänsterpartiet har tagit ställning om konstmuseets framtida placering. Man anser att slottet framstår som ett spännande alternativ där många möjligheter finns att lösa dagens tillgänglighetsproblem och göra konstmuseet till en mer integrerad del av stadskärnan och turiststråket. Men innan ett slutgiltigt beslut fattas kräver Vänsterpartiet en rättvis jämförelse av samtliga alternativa placeringar.

 Kommunens utredare föreslår en fortsatt placering av konstmuseet i slottet, med ombyggda och utbyggda lokaler samt med innovativa tillgänglighetslösningar. I förslaget får även parkområdet ett ansiktslyft för att förbättra tillgängligheten och göra slottsparken till en naturlig mötesplats för Uppsalaborna och besökare. Utredningen nämner också kvarteren Hugin, Ångkvarn och Kaniken (nuvarande Filmstaden) som alternativa placeringar.

 –  Samtidigt som slottet framstår som en bra lösning ser vi också spännande möjligheter i de andra alternativ som har kommit fram i utredningen. Vi vill se en tydligare jämförelse och en kostnadskalkyl innan vi kan fatta ett slutgiltigt beslut och avgöra vilken placering som ger bäst möjligheter att göra konsten tillgänglig för alla, säger Tobias Smedberg, kommunalråd för Vänsterpartiet i Uppsala kommun.

Konstmuseet ska vara en integrerad del av Uppsalas kulturliv och verksamheten ska kunna komma ut och möta folk där de är, tillika vara ett attraktivt besöksmål. För att lösa båda delarna är investerings- och hyreskostnader en viktig komponent. Det kan också finnas fördelar med att lokalisera konstmuseet till en annan del av stan, någonting som skulle bli tydligare efter fortsatt utredning.

– Det här är ett mycket stort beslut som Uppsala kommun bara kommer fatta en gång. Innan vi landar i ett förslag vill vi se alla korten på bordet. För att kunna ge ett konstmuseum bästa möjliga förutsättningar att nå ut med konsten till fler i befolkningen behöver vi se en mer fullständig jämförelse, säger Tobias Smedberg, kommunalråd för Vänsterpartiet i Uppsala kommun.

I april förväntas kommunstyrelsen ta ställning till utredningens förslag att förlägga ett nytt konstmuseum vid slottet.

För mer information:

Tobias Smedberg
Kommunalråd
018-727 08 52

Dela den här sidan:

Kopiera länk