budget

Vänsterpartiet gör skillnad i Uppsalas budget

Idag på en gemensam pressträff presenterade Vänsterpartiet och Mittenstyret en budgetöverenskommelse för 2021. Den visar på god samarbetsvilja i en på grund av Coronapandemin svår ekonomisk tid, men den visar också att Vänsterpartiet gör stort avtryck i Uppsala politiken.

Överenskommelsen innehåller bland annat:

  • Nytt ekonomisk ramverk som stärker välfärdsnämndernas ekonomi. I mandatperiodens första budget angavs att kommunen år 2021 ska göra en ekonomisk vinst på 4 procent. Dagens överenskommelse innebär att detta överskottsmål tillfälligt pressas ner till 1,5 procent, precis som Vänsterpartiet föreslog i föregående års budgetdebatt. Det innebär att jämfört med ursprunglig plan kommer mer än 200 miljoner kronor stanna kvar i de kommunala välfärdsnämndernas verksamhet istället för att läggas till ett vinstkonto.
  • Särskilda resurstillskott till socialvälfärd. För SCN: Utökad finansiering med 15 miljoner kronor. För OMN: Utökad finansering med 15 miljoner kronor samt minskat effektiviseringskrav med 17,4 mkr (från 2,5% i effektivisering till 1,0%). (47,4 mkr)
  • Möjlighet till att läsa yrkessvenska på betald arbetstid inom äldreomsorg och omsorg. Alla som arbetar och vill arbeta inom omsorgen behövs, men har inte alltid de rätta svenskakunskaperna. Nu lägger vi 5 miljoner kronor per år på att erbjuda yrkessvenska där den som behöver insatsen kan lägga en del av sin arbetstid på att förbättra sina språkkunskaper. (5 mkr)
  • Stöd till kulturlivet. Kulturen är hårt drabbad av pandemin. Vi inrättar därför en fond med fyra miljoner kronor dit berörda kulturaktörer kan vända sig för att ansöka om ekonomiskt stöd. Vi gör också en kompletterande satsning på att få fler att kunna ta del av kultur, oavsett ekonomi. (4,2 mkr)
  • Mer resurser till den hårt drabbade besöksnäringen. Vi stärker besöksnäringsarbetet med 2 miljoner kronor per år. Det kan hjälpa en hårt drabbat näring att komma på fötter och fortsätta sitt framgångsrika arbete med att berika Uppsala och skapa arbetstillfällen, ofta för personer långt från arbetsmarknaden. (2 mkr)
  • Miljonsatsning på trygghet, fritid och skola i Gränby. Arbetet med handlingsplan Gränby, där det bland annat finns satsningar på fritidsmiljö, kultur, idrott, skola och trygget, får inte stanna av på grund av Corona. Därför lägger vi ytterligare fem miljoner kronor på att säkerställa att arbetet kan komma igång och fortsätta med full kraft. (5 mkr)

och till många personliga assistenters, brukares och fackliga organisationers glädje:

  • Stopp för minoritetsstyrets försök att totalprivatisera kommunal personlig assistans. Detta var ett krav från Vänsterpartiet för att vi skulle ingå en budgetöverenskommelse. Minoritetsstyret och högerpartierna har i kommunfullmäktige beslutat att den som jobbar inom eller använder sig av kommunal personlig assistans, mot sin vilja, ska tvingas över till privata aktörer. Den kommunala verksamheten skulle helt läggas ned. Nu har Vänsterpartiet genom årets budgetförhandling satt helt stopp för detta privatiseringsförsök. Upprörda assistenter, brukare och fackliga organisationer kan andas ut.

Vi kommer lägga vår egen budget i november. Men vi är överens om ovanstående ramverk och satsningar med minoritetsstyret. De har därmed majoritetsstöd i fullmäktige och kommer därför bli verklighet. När Vänsterpartiets budget faller i en omröstning i fullmäktige kommer vi aktivt att rösta på minoritetsstyrets budget. Just eftersom den rymmer de delar vi nu kommit överens om. Det punkterar dessutom helt möjligheterna för högerpartierna och Sverigedemokraterna att vinna inflytande över kommunens budget.

Sammanfattningsvis: Gott samarbete med minoritetsstyret. Gott med inflytande för Vänsterpartiet. Bra för Vänsterpartiet. Bra för Uppsala!

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk