debattartikel

Hur ser framtiden efter pandemin ut?

Hur ser framtiden efter pandemin ut?

Bristerna i vår offentliga välfärd och den ökande orättvisan har blivit övertydliga. Marknadiseringen av offentlig verksamhet, privatiseringar och utförsäljning visar med all önskvärd tydlighet att den högerinriktade politiken är en katastrof för Sverige och våra medborgare.

Sjukvård, omsorgsverksamhet, äldrevård och skola har länge drabbats av nedskärningar och svältkurer. Något som många har protesterat mot under ganska lång tid. Men som inte hörsammats. Och nu står vi med facit i hand.

Samtidigt som staten, regionerna och kommunerna går in och räddar jobb, genom bl.a. permitteringsstöd, så skriker aktieägare i storföretagen om sin rätt att ta ut vinster och aktieutdelning. Det är skrämmande att en del företag kan tänka sig att ta emot statliga bidrag samtidigt som man vill genomföra aktieutdelningar. Privata företag i offentlig verksamhet har under många år misslyckats med att ta ett samhällsansvar för krisberedskap, lagerhållning och framförhållning. Det visar verkligen det kapitalistiska systemets inneboende orättvisa och oförmåga att tillfredsställa alla medborgares behov. Marknaden löser inte våra behov!

Vi behöver bygga ett annat samhälle i framtiden. Ett samhälle som kan svara upp mot alla medborgares behov. Oavsett var i samhället, var i livet eller i vilken situation du befinner dig.

Bra förskola och skola, bra sjukvård och omsorg, bra gemensamma trygghetsförsäkringar och en tryggad ålderdom. För det behöver vi omedelbart återta de viktigaste funktionerna i samhällelig ägo. Förbjud vinstutdelande företag i välfärden, återuppbygg sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen, stärk arbetstagarnas makt över sitt eget arbete.

Vi behöver ett framtida samhälle som bygger på rättvisa, solidaritet och alla människors lika värde. Kort sagt; ett socialistiskt samhälle. Vänsterpartiet står för de värderingarna. Vi står för lösningarna.

Torbjörn Björlund

Ordförande

Vänsterpartiet Uppsala

Torbjörn Björlund, ordförande Vänsterpartiet Uppsala.

Ledare från första maj tidningen 2020 av ordförande Torbjörn Björlund.

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk