debattartikel

Möt corona med solidaritet, inte privatisering och managementkonsulter

Vi genomgår nu en svår tid av prövning för sjukvården då coronaviruset slår hårt mot vårt samhälle, och utsatta grupper riskerar att drabbas extra hårt. Corona slår olika.

Alla kan bli sjuka, men om du är trångbodd, har ett jobb som inte låter dig jobba hemma, eller helt enkelt har sämre hälsa efter ett slitsamt liv i ett utsatt yrke löper du större risk för allvarlig sjukdom.

Klasskillnaderna i hälsan kan bli än mer markanta. Därför är värdet av en solidarisk och sammanhållen sjukvård som allra störst just nu. I detta läge väljer de borgerliga partierna och Miljöpartiet som styr Region Uppsala istället att satsa på privatisering och managementkonsulter.

Styrelsen för Akademiska sjukhuset har givit sjukhusdirektören i uppgift att med privata aktörer leta efter verksamheter som ska kunna ”upphandlas”. Det betyder i klartext att lämna över delar av sjukvården till privat regi, sådant som idag utförs av Akademiska sjukhuset.

Någon analys om vilka för- och nackdelar som denna borgerliga privatiseringsiver skulle medföra har inte gjorts. Mitt i coronakrisen ska regionens personal lägga tid och resurser på att hitta olika vägar att föra ut offentliga medel till vinstdrivna företag.

Den blågröna politiken är ett hot mot folkhälsan. Ytterligare privatiseringar kommer att splittra vården. Det blir svårare att styra och göra omprioriteringar både under kriser, som den vårdpersonalen sliter med idag, och för att möta folks behov under vanliga tider. Och när arbetarklassens kvinnor och män lever allt kortare liv jämfört med de som har det bäst ställt, på grund av sämre hälsa, måste vi skapa en sjukvård anpassad efter allas behov och inte är riggad för att skapa mest vinst åt några få.

Flera decenniers erfarenhet av privatisering har lärt oss att såväl kostnader som pressen på personalen ökar. Vinst måste komma någonstans ifrån! Det har gått längst i det blågröna Region Stockholm, som har stora problem med en dyr, splittrad och ojämlik sjukvård. Där finns flest försäkringspatienter som får en gräddfil i vården. Det är inte en framtid vi vill se för Region Uppsala.

Med coronakrisen har vi fått stå längre ifrån varandra fysiskt, men kommit närmare i våra hjärtan. Vårdpersonal hyllas som hjältar. Samtidigt visar de blågrönas agerande att de prioriterar vinster över folkhälsa. Vänsterpartiet kämpar istället för vården och personalen, och för en mer solidarisk framtid efter corona.

Neil Ormerod, regionråd (V)

Neil Ormerod, regionråd (V) Region Uppsala län.

Krönika urpsrungligen publicerad i samband med Vänsterpartiet Uppsalas första maj tidning 2020.

Dela den här sidan:

Kopiera länk