• Hem
  • Kommunalpolitis...
sida

Kommunalpolitiskt program 2019-2022

 

Ett Uppsala för alla 

Sverige är ett rikt land. Uppsala är en rik kommun. Rikedomarna växer. Men de kommer inte alla till del. Vi lever i en tid då klyftorna mellan de som tjänar mest och de som tjänar minst växer allt snabbare. Det är i en sådan tid vänsterpolitik behövs som mest.

Vår uppgift är att bygga det jämlika samhället. För det är med jämlikhet vi kan bygga ett Uppsala som är bra för alla, inte bara de rikaste. I jämlika samhällen är brottsligheten lägre, människor mår bättre och livslängden ökar. Även den som sedan tidigare har bra inkomst, arbete och boende, får det bättre när samhället blir mer jämlikt.

En förutsättning för att Uppsala ska kunna bli jämlikt är att vi har en välfärd som vi kan lita på. Vi måste kunna lita på att barnomsorgen och skolan kan ge alla elever en så bra skolgång att de faktiska möjligheterna för en ung människa att forma sitt liv är lika goda oavsett bakgrund och hemförhållanden. Vi måste kunna lita på att alla har lika rätt och möjlighet till goda levnadsvillkor, även om vi har en funktionsnedsättning från födsel eller förvärvad under livets gång. Vi måste kunna lita på att samhället stöttar oss om vi blir av med vårt jobb och vi måste kunna lita på att äldreomsorgen gör livets höst till en berikande tid i våra liv.

Vi är ett feministiskt parti. Vi vet att det inte går att bygga ett samhälle som är jämlikt så länge det finns ojämställdhet mellan män och kvinnor. Så länge hon som vikarierar på sitt första jobb kan få sparken om hon anmäler sin sextrakasserande chef, så länge hon som gått i pension inte kan skilja sig från sin man för att hon inte har råd, och så länge han gör samma jobb som hon, men får mer betalt; så länge allt det pågår, kommer mäns makt över kvinnor att bestå.

Vår politik har en ekologisk grund. Det innebär att vi har en uppgift att bygga ett samhälle som kan skapa jobb, välfärd och välstånd inom ramen för de resurser vårt jordklot har. Idag lever vi över våra tillgångar och den som förlorar mest på det ojämlika samhället är också den som tar de första och största smällarna som kommer av miljö- och klimatförändringar. De allra rikaste konsumerar idag ett överflöd som de fattigaste får betala för.

Det är med politik ojämlikhet har skapats. Det är med politik det jämlika samhället ska byggas. Ett samhälle som är bra för alla – inte bara några få.

Tobias Smedberg
gruppledare för Vänsterpartiet Uppsala 2018-2022

Innehåll:
Utbildning
– Äldreomsorg
Det sociala ansvaret
Kultur, idrott och fritid
Arbetsmarknad och näringsliv
– Miljö, stadsbyggnad och bostad
Kommunen

Om du vill ladda ned hela vårt kommunalpolitiska program som PDF så finns det här.

Dela den här sidan:

Kopiera länk