sida

Anette Fischer

Namn: Anette Fischer
Ålder: 67
Bor: Luthagen
Sysselsättning: Pensionär. Tidigare arbetat inom lantbruk. Efter agronomexamen forskat och undervisat främst kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Varför är det viktigt med ett Uppsala för alla och inte bara några få? 

Det krävs för ett sammanhållet Uppsala där alla människor känner sig rättvist behandlade och har möjlighet att delta i samhällsutvecklingen.

Vilka politiska frågor du tycker du är viktigast?

Miljö – och klimatfrågor står mig närmast. Speciellt den biologiska mångfalden som är fundamental i en värld som ska fortsätta leverera ekologiska tjänster som vår välfärd och ekonomi är beroende av.

Vad gör du när du har en stund för dig själv?

Jag är mycket ute i naturen, kikar på fåglar, växter och insekter. Jag är nyfiken och vill gärna lära mig nya saker. Det är kul med den nya tekniken och jag gillar datorer. Rymden fascinerar mig likt kvantfysiken och människokroppen. Det finns så mycket att upptäcka och lära.

Dela den här sidan:

Kopiera länk