sida

Florian Burmeister

Florian Burmeister, fysiker, Nyby gård

Vilka är dina personliga intressen?
Bossanova och rock.

Varför har du valt att engagera dig i Vänsterpartiet?
Framtidens utmaningar, där deltagande, demokrati och hållbarhet är nyckelbegrepp, klarar vi endast gemensamt. Konturerna till detta gemensamma projekt mejslas med fördel ut i Sveriges största socialistiska och feministiska organisation.

Vilka politiska frågor är du särskilt engagerad i?
Uppsala behöver fler hyresrätter, både i andel och i antal. Denna boendeform är flexibel och inkluderande. Människor med olika bakgrund, såväl som stora arbetsgivare såsom universitetet, skulle få större manöverutrymme om denna fråga fick prioritet.

Dela den här sidan:

Kopiera länk