sida

Karolin Lundström

Karolin Lundström, socialsekreterare, Rackarberget

Karolin Lundström, Vänsterpartiet

Namn: Karolin Lundström
Ålder: 40
Bor: Rackarberget / Kungsgärdet
Sysselsättning: Socialsekreterare Ungdomsbrottsgruppen, Uppsala kommun

Varför är det viktigt med ett Uppsala för alla och inte bara några få? 

Det handlar om rättvisa, social och ekonomisk. Orättvisa och rättfärdiga samhällssystem skapar konflikter mellan människor, materiell och existentiell fattigdom, miljöförstöring och krig. Dessutom är det ett enormt resursslöseri att endast några få människors frigörelse och mänskliga utveckling står i fokus då vi har kunskaper och materiella förutsättningar att utveckla alla människors frigörelse.

Har du något särskilt politiskt minne du vill dela med dig av?

Jag träffade CH Hermansson ett flertal gånger och inspirerades av hans skarpa analysförmåga, ödmjukhet och att han bibehöll sitt engagemang för social rättvisa in i det sista.

Vilka politiska frågor du tycker du är viktigast?

Utbildningsfrågor som skola och folkbildning, kulturpolitik, föreningslivets förutsättningar och utvecklingen av civilsamhällets villkor.

Vad gör du när du har en stund för dig själv?

Då sysselsätter jag mig med natur och kulturupplevelser. Jag gillar musik, teater, böcker, konst, fotografering, muséer och allt som har att göra med vatten och klippor. Jag seglar, badar på utomhusbad, vandrar längs stranden eller liknande saker.

Dela den här sidan:

Kopiera länk