sida

Therese Rhann

Therese Rhann (V) Foto: Edvin Hellsing

Namn: Therese Rhann
Ålder: 46
Bor: Svartbäcken
Sysselsättning: Projektledare

Varför är det viktigt med ett Uppsala för alla och inte bara några få? 

Ojämlikheten är dagens stora problem och utmaning. Klyftorna har under en längre tid ökat i kommunen. Klyftorna har ökat mellan kapital och arbete, mellan chef och löntagare, mellan stad och land, mellan innerstäder och förorter, mellan barnens olika skolor. Uppsala ska vara en kommun för alla, därför är det angeläget att vi arbetar aktivt för att minska klyftorna. Innevånarnas inflytande bör öka i kommunen, politiska beslut ska fattas tillsammans med de som berörs av besluten.

Uppsala kommun behöver också bygga bort bostadsbristen. Vi behöver mer hyresrätter med rimliga hyror. På sikt bör kommunen införa sex timmars arbetsdag för alla medarbetare.

Har du något särskilt politiskt minne du vill dela med dig av?

När jag år 2002 besökte Chiapas i Mexico. Jag träffade företrädare för den starka och växande sociala rörelsen som fanns där.

Vilka politiska frågor du tycker du är viktigast?

Ökad delaktighet och inflytande för kommunens invånare, funktionshinder – och tillgänglighetsfrågor, bostadsfrågor, fackliga frågor och frågor som rör barn och unga.

Vad gör du när du har en stund för dig själv?

Tränar, läser, ser på film och umgås med familj och vänner.

Dela den här sidan:

Kopiera länk