budget

Vänsterpartiet driver igenom välfärdspaket i Uppsala

Gratis simskola för förskolebarn. Ett återinförande av rätten till fritids för barn till arbetslösa och föräldralediga. Ett arbetsmiljö- och lönelyft för socialsekreterare som jobbar med utsatta barn och unga.

Det är några av punkterna som finns med i en överenskommelse mellan Uppsala kommuns mittenstyre (S, L, MP) och Vänsterpartiet om att genomföra ett välfärdspaket   vilket kommer finansieras i respektive förslag till mål och budget för 2020.

Uppsala leds av ett mittenstyre som styr i minoritet. Det innebär att det krävs att fler partier enas för att kommunen ska få en sammanhållen och finansierad budget.

För att Vänsterpartiet inte ska gå ihop med högerpartierna om att göra förändringar i mittenstyrets budget, vilket skedde i föregående budgetprocess, har en överenskommelse gjorts med mittenstyret om att genomföra ett välfärdspaket för Uppsala. Båda parter kommer att rösta på sina egna budgetförslag vilka kommer se olika ut, men där välfärdspaketets innehåll garanteras i såväl mittenstyrets som Vänsterpartiets förslag.

Genom att lägga ett antal gemensamma punkter har V fått in mer vänsterpolitik i kommunens budget. För mittenstyret innebär det att det bli lättare att få igenom sin budget. För Uppsalaborna innebär det populära satsningar som stärker välfärden och bidrar till ett Uppsala som är bra för alla – inte bara några få.

Välfärdspaketet rymmer följande:

– Tvåårigt försök med rätt till fritids för barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga (dessa har inte rätt till fritids idag) samt satsning på kompetensförsörjning inom fritidsverksamhet

– Avgiftsfri simundervisning på lektionstid för barn i förskoleklass (detta fanns föregående år men skulle ha tagits bort kommande år då de statsbidrag Vänsterpartiet förhandlade fram föregående mandatperiod inte längre finns)

– Arbetsmiljö- och lönelyft för socialsekreterare som arbetar med barn och unga i utsatta situationer

– Partnerskap med Stadsmissionen som säkerställer framtiden för och utvecklingen av verksamheter som Hantverksslussen och Matcentralen. Fler platser för arbetsträning, rehabilitering och utökad social verksamhet för personer i utsatta situationer

– Ökat byggande i trä i syfte att minska miljö- och klimatpåverkan i en växande kommun

– Delar av kommunal mark ska anvisas till de aktörer som kan bygga med lägst boendekostnader, detta pressar hyrorna nedåt vid nybyggnation

– Ytterligare en fritidsbank ska öppna för att fler ska kunna låna utrustning för idrott, oavsett deras egen ekonomiska situation

– Nyckeltal ska upprättas för hur många anställda en chef som mest bör ha ansvar för, vilket är en viktig arbetsmiljöåtgärd

– Satsning på utvecklad och avgiftsfri kulturverksamhet för barn i Gottsunda

– Arbete ska genomföras för att få fram kollektivhus för äldre

– Detaljplaneprocess ska utvecklas för att få fram bygge av ett sammanslaget gemensamt äldreboende och förskola

Dela den här sidan:

Kopiera länk