Nyheter

Vänsterpartiet anmäler Uppsala kommun

Vänsterpartiets kommunalråd, Tobias Smedberg, menar att kommunfullmäktiges beslut i december om en totalprivatisering av personlig assistans kan ha fattats i strid med kommunallagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Idag lämnar han därför in en överklagan till Förvaltningsrätten samt en anmälan till Justitieombudsmannen, JO.  

 – Över hundra personer som idag har valt personlig assistans med kommunen som utförare ska nu, mot deras egen vilja, tvingas över till en privat utförare. Innan ett sådant beslut kan ske måste de som berörs ges rimliga möjligheter att bli hörda, men så har inte skett, säger Tobias Smedberg.

I överklagan skriver Tobias Smedberg att beslutet har tagits utan att synpunkter från Uppsalas funktionsrättsorganisationer nådde fram till beslutsfattarna i fullmäktige, och att organisationerna försvårades i att lämna in synpunkter genom att beslutsprocessen var extremt forcerad. Smedberg menar att detta kan vara ett brott mot Kommunallagen och LSS.

Kommunen genomförde ett dialogmöte, men först efter att Omsorgsnämnden fattade beslut om underlaget som skickades till Kommunfullmäktige för beslut. Och när fullmäktige väl fattade beslutet fanns det i beslutsunderlaget inte med några synpunkter eller skrivelser framförda av funktionsrättorganisationerna. Därför ifrågasätter Smedberg om Uppsala kommun verkligen lever upp till vad lagen anser är god samverkan med funktionsrättsorganisationer i frågor som berör deras medlemmar.

Kommunalrådet räknar med att fler överklagar beslutet.

–  Viktiga synpunkter från människor som påverkas av detta beslut nådde aldrig fram till beslutsfattarna. Man fattar obekväma beslut med så kort tid att ingen hinner protestera och utan att samverka med de organisationer som företräder de berörda. Man har helt kört över folk i jakten på att spara pengar genom en privatisering, säger kommunalrådet Tobias Smedberg.

Kontakt:
Tobias Smedberg (V), kommunalråd, 018-727 08 52
Dawn Anthony (V), politisk sekreterare, 018-727 24 78

Dela den här sidan:

Kopiera länk