Pressmeddelande

Vänsterpartiet vill ha coronarabatt till hyresgäster

Ingen ska behöva välja mellan att sätta mat på bordet eller att betala hyran. Därför vill Vänsterpartiet att hyresgästerna i Uppsalas allmännytta får en generell hyresrabatt under en begränsad period. Så många som möjligt ska klara sig igenom krisen utan att behöva söka sig till försörjningsstöd.

 – Effekterna av coronautbrottet slår hårt mot många Uppsalabor, inte minst ekonomiskt. Och vi vet att många med osäkra anställningar och som jobbar inom de svårast drabbade branscherna är överrepresenterade bland hyresgäster. Kommunen har ett ansvar för att hjälpa vanliga Uppsalabor genom krisen, säger Tobias Smedberg, kommunalråd för Vänsterpartiet i Uppsala kommun.

För att inte de kommunala bolagen Uppsalahem och UKFAB ska ta ekonomisk skada av insatsen ska Uppsala kommun enligt förslaget tillföra ett ägartillskott till bolagen i samma storlek som satsningen kostar att genomföra. Satsningen kan finansieras genom statsbidraget. Med en generell hyresrabatt kan kommunen också undvika ökade kostnader för försörjningsstöd, då fler klarar sig ekonomiskt genom denna tid.

–  Det är många som förlorar sina jobb just nu och går in i ekonomiskt ansträngda tider. Att människor ska klara sig igenom detta utan att också riskera att förlora sina hem är avgörande för hur väl de återhämtar sig. Att vänta tills människor når botten och söker sig till försörjningsstödet är dyrare och mindre effektivt än att förhindra det idag genom att hjälpa till med hyran, säger Tobias Smedberg.

Vänsterpartiet vill att krisledningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda hur hyresrabatten och ägartillskottet ska utformas. Samarbetet med de övriga partierna i krisledningsnämnden har hittills varit gott och produktivt och Vänsterpartiet hoppas att det samarbetet ska fortsätta finnas kvar även i den här frågan.

För mer information kontakta:

Tobias Smedberg
Kommunalråd
018-727 08 52

Dela den här sidan:

Kopiera länk