Pressmeddelande

Storsatsning till Uppsalas äldreomsorg!

Pandemin har blottat bristerna som Vänsterpartiet länge påtalat i vår äldreomsorg. I riksdagen har vi tack vare Vänsterpartiet kunnat få fram 4,3 miljarder till landets kommuner, utöver regerings satsning på 150 miljoner. Genom att gå ihop med Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet har Vänsterpartiet kunnat säkerställa att pengarna som kommer Uppsala kommun till del ska gå till att stärka vår äldreomsorg. ⁠

  • Sjuksköterskelöftet innebär fler kollegor, kompetensutveckling på arbetstid och en god arbetsmiljö. Vi ska sluta med dyra bemanningssjuksköterskor i äldreomsorgen.⁠
  • ⁠Inom hemtjänsten ska både personal och brukare känna sig trygga. Ett stort problem har varit att de äldre får alldeles för många nya ansikten i sina hem varje vecka. Genom att slopa delade turer och minutstyrningen och erbjuda fler en heltidsanställning får vi en tryggare hemtjänst för de äldre och en bättre arbetsmiljö för personalen.⁠ Det kallar vi för hemtjänstlyftet.

⁠Tryggare anställningar innebär en tryggare äldreomsorg. Äldreomsorgen ska vara bra för alla, inte bara några få.

Dela den här sidan:

Kopiera länk