budget

Tio jämlikhets­satsningar för Uppsala kommun

Idag har Vänsterpartiet och det politiska minoritetsstyret (S, L, MP) i Uppsala presenterat en budgetöverenskommelse som ska säkerställa att styrets budget går igenom och därmed att Uppsala kommun får en stabil styrning och en trygg budgetprocess i höst.

Vänsterpartiet har krävt att tio satsningar ska finnas med i såväl minoritetsstyrets som Vänsterpartiets budget för att Vänsterpartiet ska släppa fram minoritetsstyrets budget i höst.

Vi är glada över att ha kunnat finna samsyn över partigränserna efter den senaste tidens turbulens. Vänsterpartiet kan med detta bidra till en stabil styrning av kommunens ekonomi och verksamhet samtidigt som vi får fler satsningar på jämlikhet, hållbarhet och välfärd.

De tio satsningarna är:

  • Andrum för socialnämnd och äldrenämnd (29,5 mkr)
  • Kompetenslyft stödpedagogik hos medarbetare inom LSS (3 mkr)
  • Permanenta fritidssatsningen för arbetslösa och föräldralediga (5,1 mkr)
  • Hållbarhetssatsning i stadsbyggandet (2 mkr)
  • Psykisk ohälsa hos unga  (1 mkr)
  • Arbetsmarknadsanställningar (25 mkr)
  • Cykelpaket för bättre arbetsmiljö och livskvalitet inom äldreomsorgen (5 mkr)
  • Familjevård i egen regi (beslut i SCN)
  • Brukarrevision av kvinnohärbärget som grund för vidare åtgärder (beslut i SCN)
  • Parlamentarisk utredning LOV i SÄBO (beslut i KS)

Totalt 70,6 miljoner kronor. 

Överenskommelsen innebär att Vänsterpartiet lägger fram sin helt egen budget. När den faller röster Vänsterpartiet på minoritetsstyrets budget, som innehåller ovanstående tio punkter (som också finns med i V:s budget). På så sätt säkerställer vi stöd för att dessa satsningar verkligen blir av.

Kommunfullmäktige fattar beslut om kommunens budget för 2022 i november.

Dela den här sidan:

Kopiera länk